שר האוצר משה כחלון דחה הצעה, שגובשה בהנהלת רשות המסים בראשותו של משה אשר, לבטל את הפטור ממס למשכירי דירות עד סכום של 5,000 שקל. כך נודע ל"מעריב". על פי עיקרי ההצעה שנדחתה, ביטול הפטור ישמש כמקור להכנסות ממסים ונוסף על כך, יקטין את התמריץ לרכישת דיור להשכרה, ויגדיל את מלאי הדירות הפנוי.

ברשות המסים הסבירו כי הפטור משכר דירה היה נכון בעבר כאשר היה גל עלייה מרוסיה, אולם כיום הוא כבר אינו רלוונטי. יצוין כי עבור שכר דירה גבוה מ־5,000 שקל מוטל מס בגובה 10% בשל העובדה כי רשות המסים מתייחסת למשכירי מספר דירות כאל בעלי עסקים לכל דבר ועניין. התנגדות הרשות לפטור תואמת את התנגדותה גם להצעה להעניק פטור (חלקי) ממס על רווחי הון בבורסה עד 60 אלף שקל לשנה. נוסף על כך, ברשות המסים מסתייגים מחידוש הליכי החקיקה בעניין מיסוי דירה שלישית. 


גם במקור, עוד טרם החלטת בג"ץ בסוגיה, התנגדו ברשות להליך זה והזהירו כי מדובר בהליך מסורבל שיקשה מאוד את גבייתו בגלל פרוצדורה מסובכת. בפועל, אזהרה זו הוכחה כנכונה ואם הליכי החקיקה יחודשו צפוי להיווצר סרבול מחודש, ואינספור סימני שאלה בנוגע לבעלי הדירות וכיצד עליהם לנהוג. למרות התנגדותם הנחרצת והעקבית של בכירי הרשות, שר האוצר, כאמור, ממשיך לדחות את כל ההסתייגויות.

כחלון החליט למנוע את ביטול הפטור ממס על שכר דירה מחשש לייקור מחירי השכירות (מהלך שהתרחש בלאו הכי בעקבות ההחלטה להטיל מיסוי על דירה שלישית), הוא גם החליט לחדש בכל הכוח את הליכי החקיקה, על אף שאלה עלולים להימשך עד חודש נובמבר השנה, וככל הנראה יהיו בתוקף רק משנת 2018 ואילך. עוד יש לציין, כי הליכי החקיקה רק מגדילים את עננת אי־הוודאות בנוגע לגורל החוק ומעכבים הסתערות מחודשת על שוק הדיור, דבר המשרת את האינטרס של שר האוצר.

עוד יש לציין, כי שר האוצר החליט לחדש את הליך החקיקה לאחר התלבטות לא פשוטה כלל וכלל. אחד הגורמים שהכריעו בעד חידוש החקיקה הוא שיחת שכנוע שערך עם כחלון הממונה על התקציבים הפורש, אמיר לוי. עוד טרם טיסתו של האחרון לארה"ב, לחופשת לימודים, הוא ערך שיחת שכנוע עם כחלון וזה החליט בסוף לקבל את עמדתו. עמדה זו, אגב, נתקלת בהתנגדותם של מרבית חברי הכנסת של הליכוד. אחדים מהם כמו נאווה בוקר, אורן חזן ומיקי זוהר כבר הודיעו כי לא יתמכו בחקיקה, אולם מנגד, יו"ר הקואליציה, דוד ביטן, שאף הוא הודיע בעבר על התנגדותו להליך, התבקש לשתף פעולה עם כחלון, על ידי ראש הממשלה, שאף הוא מתנגד לתוכנית.

יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, העריך כי "ביטולו של החוק יגרום בשלב הראשון לירידה בנכונות המשקיעים למכור דירות שבבעלותם. ככל שכלל הציבור יחוש כי באוצר מתקשים להביא לאישור מחדש של החוק, אנו צפויים להבחין בנהירה מסוימת שתגרור בעקבותיה עלייה מחודשת במחירי הדיור בישראל. דבר זה יזכיר את השוק כפי שהתנהל לאחר ביטולו של מע"מ אפס ופירוק הממשלה". עוד הוסיף חברון כי "סעיף הדיור (שכירות) במדד ימשיך לזחול כלפי מעלה בדומה לשנה שעברה. גם הקיפאון בשוק יימשך ואף ייתכן כי ההכבדה על סעיף הדיור תהיה גדולה יותר".

בתוך כך, במטרה להמריץ זוגות צעירים לשכור דירות במקום לקנותן, הוכרז אתמול על הקדמת ההגרלות ל־15 אלף דירות במחיר למשתכן באזורים שונים בארץ בתוספת מענק מקום של עד 40 אלף שקל בפריפריה.