השביתה בבנק מזרחי טפחות נכנסת היום ליומה העשירי, עובדה שמעוררת אי־נחת גדול בקרב חברים בדירקטוריון הבנק. ל"מעריב־השבוע" נודע כי הדירקטוריון מתכנס היום לישיבה מיוחדת על רקע המשבר המתמשך ביחסי העבודה בין הצדדים בבנק, המנוהל על ידי אלדד פרשר, כאשר בתור יו"ר הדירקטוריון מכהן משה וידמן. חששם העיקרי של הדירקטורים נוגע לאפשרות שמא השביתה תפגע בלקוחות העסקיים, שפועלים בתחום סחר החוץ ובחדרי העסקות וניירות הערך. חשש נוסף מתייחס ללקוחות עם קווי אשראי, שהסתיימו, וכעת לא ניתן לחדשם אוטומטית בשל השביתה.

יצוין כי ההערכה הראשונית בהנהלה, שהופרכה עם הימים שעברו, הייתה כי מדובר בשביתה קצרת מועד שתימשך ימים ספורים, לכל היותר שבוע, ולאחר מכן המשבר ייפתר. באופן מפתיע, מרבית עובדי הבנק התגייסו לשביתה ואינם מגיעים לסניפים. בעקבות כך נאלצת הנהלת הבנק לאלתר פתרונות אפשריים עבור לקוחותיה, ולמרות התגובה הרשמית שלפיה, "95% מהסניפים פתוחים", יש לציין כי סניפים רבים מספקים שירות חלקי ולקוי עבור לקוחותיהם, שהולכים ומאבדים סבלנות. חלק מהלקוחות אף מפרסמים את מרמורם מהתנהלות הבנק בעמוד הפייסבוק ובדף הבית הרשמי באינטרנט, אולם תגובות אלו נמחקות.

חרף התסכול הגובר והולך, נדמה כי הנהלת הבנק טרם מוכנה להודות כי אכן מדובר בשביתה של ממש, ועמדתה הרשמית המופיעה גם בדף הבית, טוענת כי מדובר בניסיונות לשיבוש העבודה מצד הוועד. יצוין כי ההנהלה אף לא פנתה עדיין לפיקוח על הבנקים כדי לקבל הגנה מפני תביעות אפשריות של לקוחות.

עוד עולה כי גורמים בהנהלה, בהם מנהלת משאבי אנוש ריטה רובינשטיין, מתרים בעובדים כי מי ששובת, שכרו יקוזז, עם פירוט מלא במכתב שנשלח לשובתים עם סכומים מדויקים של הכספים שיקוזזו. על פניו נראה כי התנהלות זו רק מגדילה את נחישותם של העובדים להמשיך בשביתה ולא מרפה את ידיהם.

תוצאה נוספת של השביתה המתמשכת היא ההחלטה התקדימית לדחות בתקופה של שבוע עד שבועיים את פרסום הדוחות הכספיים של הבנק לרבעון השני של 2017, שאמורים היו להתפרסם מחר. בשנים עברו, מזרחי טפחות נהג לפרסם את דוחותיו לפני הבנקים האחרים, שכן הם בלטו לחיוב. גם הפעם, כך מעריכים אנליסטים, בהם אקסלנס ברוקראז', צפויים דוחות הבנק לרבעון זה לבלוט לחיוב. מנהל מחלקת המחקר ואנליסט הבנקים, מיכה גולדברג, צופה לגלות בדוחות "רבעון חזק למזרחי טפחות, עם רווח נקי של כ־375 מיליון שקל, שמשקפים תשואה של כ־12% על ההון". אז מדוע למרות הערכות אלו, דוחה הבנק את פרסום הדוחות? ככל הנראה בעיקר בשל העובדה כי הפרסום בעיתוי הנוכחי רק יעצים את האבסורד לטענת העובדים, ששובתים על רקע תנאי שכר למרות תוצאות מרשימות. סיבה אפשרית נוספת לדחיית פרסום הדוחות היא היעדר כוח אדם חשבונאי, שאמור לטפל בדיווח. לפניית העיתון לא התקבלה תגובת דובר בנק מזרחי טפחות.

בתוך כך, הבנקים האחרים צפויים לפרסם מוחרתיים את הדוחות לרבעון השני, ולדברי גולדברג, "בנק פועלים צפוי לסיים את הרבעון ברווח נקי של 792 מיליון שקל, שמשקפים תשואה על ההון של 9%. הבנק צפוי לחלק 40% מרווחיו כדיבידנד רבעוני". עוד הוסיף גולדברג כי בנק לאומי צפוי לפרסם רווח נקי של 601 מיליון שקל - תשואה על ההון של 8%, והוא צפוי לחלק 20% מרווחיו כדיבידנד רבעוני. לדיסקונט צפוי רווח של 265 מיליון שקל, שמשקפים תשואה על ההון של 7.5%, והבנק הבינלאומי צפוי להראות רווח של 150 מיליון שקל, המשקפים תשואה של 8%.