שני גופים המודדים את הפעילות בשוק הדיור במשק התייחסו אתמול, באמצעות נתונים שפרסמו, למצב השוק: הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) פרסמה נתוני מכירות של דירות חדשות במהלך השנה שהסתיימה ביוני 2017, והכלכלן הראשי באוצר, יואל נווה, שהתבסס על נתוני המשרד כשהגן על החלטת שר האוצר משה כחלון למסות דירה שלישית. על פי הנתונים המוצגים עולה כי בחודשיים האחרונים ישנה התעוררות במכירת דירות חדשות.

נווה קובע כי ירידת חלקם של המשקיעים בשוק הדיור מוסברת בהעלאת מס הרכישה ולא בגלל מיסוי דירה שלישית. על פי הנתונים שפרסם אתמול נווה, חלקם של המשקיעים עומד על 17% מהיקף עסקאות הדיור. עוד מסבירים באוצר כי הגידול במספר המשקיעים נבלם מיד לאחר העלאת מס הרכישה, ולכן הירידה לא יכולה להיות מיוחסת למס דירה שלישית. על רקע טענה זו, פסילת מס דירה שלישית בבג"ץ, לא בהכרח צפויה להחזיר את משקיעי הנדל"ן לשוק.

בסקירה שנמסרה באוצר נטען כי חוק מס דירה שלישית תרם 3% בלבד ברכישות המשקיעים: "לגורמים אחרים, כמו עליית ריבית המשכנתאות והעלאת מס הרכישה, הייתה השפעה משמעותית יותר", נמסר. עם זאת, ייתכן כי בדבריו אתמול, רמז הכלכלן הראשי כי שר האוצר לא מתכוון להביא את מיסוי דירה שלישית לחקיקה מחודשת, למרות הצהרותיו.

עוד מתברר מהנתונים שמסר נווה כי בחודש יוני האחרון נמכרו 9,200 דירות חדשות ודירות יד שנייה - עלייה של 10% לעומת חודש מאי האחרון. מדובר בירידה של 10% בהשוואה לנתונים מחודש יוני אשתקד. עסקאות אלו כוללות גם את 700 הדירות שנמכרו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.

יואל נווה. צילום: פלאש 90

בתוך כך, גם הלמ"ס פרסמה נתונים נוספים הנוגעים לשוק הדיור, כאשר עד לסיום השנה, בחודש יוני האחרון, מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב־14.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב־27.1 אלף דירות. עוד מתברר כי ברבעון השני של 2017 נרשמה ירידה של 5.1% בלבד בכמות הדירות החדשות שנמכרו, ומספרן עמד על 6,610. יצוין כי לאחר נטרול הנתונים העונתיים בכמות הדירות החדשות שנמכרו, נרשם דווקא גידול של 1.2%. גידול של 22% נרשם גם בחודש יוני האחרון כאשר מספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש זה עמד על 2,604.

בניגוד להתנהלות בשנים קודמות, הלמ"ס לא דיווחה על מספר הדירות שנותרו במלאי ולא נמכרו. עוד יצוין, כי הסיבה לסתירה לכאורה בנתונים היא העובדה כי בחודשים האחרונים של שנת 2016, ירדה מכירת הדירות החדשות בעקבות מהלכים שביצע משרד האוצר כמו הטלת מס רכישת מוגדל, והכוונה להנהיג מס דירה שלישית. עקב כך, חלקם של המשקיעים בשוק ירד, כאמור, ועמד על 17% מסך העסקאות. מגמה זו מתחילה להשתנות כאשר בחודשיים האחרונים ניתן להבחין בחזרה של הקונים לשוק. למרות דבריו של נווה, בהחלט ייתכן כי ביטול מס הרכישה על ידי בג"ץ ועיכוב חקיקתו המחודשת, יחזירו ביתר שאת את המשקיעים לשוק.

בתוך כך, על פי הנתונים שנמסרו, בראש טבלת המכירות של דירות חדשות (2,285 דירות) עדיין נמצאת תל אביב למרות ירידה של 19% בהשוואה לנתונים אשתקד. קריית מוצקין מובילה בעלייה החדה ביותר של הדירות החדשות, 1,220, כאשר במקומות שבהם הופעלה תוכנית מחיר למשתכן, כמו ראש העין, נרשמה ירידה חדה עוד יותר. בהקשר זה יצוין כי הפרויקטים של מחיר למשתכן, ביוזמת האוצר, משפיעים על נתוני מכירת הדירות. נוכח נסיקת מחירן של הקרקעות הפרטיות, החלה בשנה האחרונה בנייתן של 4,170 דירות במסגרת קבוצות רכישה, בהשוואה ל־ׁ2,980 בתקופה המקבילה.