חברת אפריקה מגורים מקבוצת אפריקה ישראל חתמה את הרבעון השני של 2017 ברווח של 20 מיליון שקל - זינוק של 50% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. את מחצית 2017 סיימה החברה ברווח של 37 מיליון שקל. הדוחות שפורסמו הוצגו לפי התקן החשבונאי החדש "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" (תקן 15 IFRS).לפי תקן זה, ההכרה בהכנסות נעשית לפי התקדמות הפרויקט ולא רק בעת השלמתו הסופית. רווחי החברה שדווחו אינם כוללים רווח חד־פעמי של 50 עד 70 מיליון שקל, שיצורף לרבעון השלישי - בגין רכישת חלקו של שותף (50%) בפרויקט המגורים בגבעת שמואל.החברה, המנוהלת על ידי אורן הוד, נחשבת ל"יהלום שבכתר" בקבוצת אפריקה ישראל, והיא אחת הסיבות המרכזיות להתעניינות ברכישת הקבוצה. על פי ההערכות, שווייה הריאלי גבוה ב־50% מהשווי המשתקף ממחירי המניות בבורסה. הונה העצמי מסתכם ב־882 מיליון שקל.הוד. "ההאטה במכירות ברבעון האחרון נובעת מבלבול בקרב הרוכשים הפוטנציאליים. צילום: כרמל שירןהוד. "ההאטה במכירות ברבעון האחרון נובעת מבלבול בקרב הרוכשים הפוטנציאליים. צילום: כרמל שירןהתוצאות החיוביות של אפריקה מגורים מוצגות על אף ההאטה שנרשמה במכירות דירות חדשות, כפי שמשתקף מנתוני האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החברה פועלת ב־20 אתרי בנייה. מתוך 1,652 דירות שנמצאות בשלבי שיווק וביצוע נמכרו עד כה 949 דירות, בשווי כולל של 1.7 מיליארד שקל.עוד נמסר כי עד סוף 2017 תתחיל החברה בבניית 500 דירות נוספות בגבעת שמואל, בקריית ביאליק, בנתניה (פינוי בינוי) ובחריש. ברבעון האחרון נמכרו 61 יחידות דיור, בשווי של 144 מיליון שקל. מחיר דירה ממוצעת עלה מ־2.3 מיליון שקל לפני שנה, ל־2.8 מיליון שקל כיום. נתון אחר מראה כי 246 חוזי שכירות נחתמו בפרויקט גליל ים.המנכ"ל הוד: "ההאטה במכירת הדירות ברבעון האחרון נובעת מבלבול בקרב הרוכשים הפוטנציאליים, וזאת לאור אי־הוודאות האופפת את צעדי הממשלה, לצד הגידול בריבית המשכנתאות. מתחילת השנה ביצענו עסקאות לרכישת קרקעות בהיקף של כמיליארד שקל שיספקו לנו זרם הכנסות יציב". עוד הוסיף המנכ"ל: "בפרויקט סביוני גבעת שמואל, הכולל 600 דירות, רכשנו את חלקו של השותף. דבר זה תואם את האסטרטגיה העסקית של החברה - להגדיל את היקף פעילותה בפרויקטים גדולים".