שר האוצר משה כחלון זורק את שוק הדיור לתקופה נוספת של אי־ודאות. אתמול הוחלט לערער לבג"ץ על פסילת החוק למיסוי דירה שלישית ולבקש דיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. כזכור, את ההרכב הקודם, שהוביל לפסילת החוק, הוביל השופט נועם סולברג. השופט מני מזוז התנגד להחלטת הפסילה בדעת יחיד.

המדינה הגישה את הערעור בנימוק שהדיון לא נסב על עצם רעיון הטלת המס, אלא על פגמים שנטען כי נפלו במהלך החקיקה. במסגרת הבקשה הבהירה המדינה שגם אם עמדתה המשפטית תתקבל, ההלכה תחול רק על מקרים עתידיים ולא למפרע על החוק שבוטל. בבקשה הודגשה ההסכמה כי יש צורך לפעול לטיוב הליכי החקיקה בכנסת.

עם זה, לדעת העותרים, קיים הבדל בין הצורך בקיום הליכי חקיקה תקינים ובין היקף הביקורת השיפוטית על הליכי החקיקה. לטענתם, ביטול חוק צריך להיעשות רק במקרים חריגים, והליך החקיקה של חוק מס דירה שלישית אינו אחד מהם.

כזכור, בעקבות ביטול חוק מיסוי דירה שלישית, החליט שר האוצר לחדש את הליכי החקיקה בוועדת הכספים ולאחר מכן בכנסת. החקיקה תחודש לאחר החגים משום שהכנסת בפגרה ורבים מהח"כים שוהים בחו"ל.

חידוש הליכי החקיקה מלווה בקשיים וכבר גורם לאי־ודאות בשוק הדיור. ראשית, עדיין לא ברור אם החוק החדש יחול למפרע מינואר 2017 או שייכנס לתוקף בתחילת 2018. נוסף על כך, לא ברור מה ייעשה לבעלי דירות שכבר שילמו את המס. כמו כן, יש ספק אם הליך החקיקה המחודש יזכה לרוב קואליציוני. עם זה, למרות ריבוי המתנגדים, נראה שבסופו של דבר החוק יאושר מחדש. כזכור, על פי החוק, יחויבו בעלי שלוש דירות ומעלה בתשלום מס של 18 אלף שקל לשנה.