בנק מזרחי־טפחות סיים את הרבעון השני של 2017 ברווח של 400 מיליון שקל, גידול של 17.6% בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח הוא תשואה של 12.7% על ההון, העומד על 13.3 מיליארד שקל. זוהי התשואה הגבוהה בבנקים. השני ברשימה הוא לאומי עם תשואה של 11.3%. הרווח והתשואה מפתיעים לטובה ביחס לציפיות האנליסטים שהעריכו שיעורי רווחיות ותשואה נמוכים יותר. במחצית 2017 הרוויח הבנק 721 מיליון שקל, גידול של 15% בהשוואה למחצית 2016.

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיווידנד של 120 מיליון שקל. הבנק נשלט בידי קבוצת עופר ורטהיים ומנהלו הוא אלדד פרשר. כיו”ר הדירקטוריון משמש משה וידמן. הבנק עלה החודש לכותרות בעקבות החלטת ועד העובדים להשביתו. עם חתימת הסכם העקרונות, הבנק דיווח שהעלות הכוללת של ההסכם מסתכמת ב־160 מיליון שקל ברוטו (104 מיליון שקל לאחר מס), וההוצאה תופיע בדוחות הרבעון השלישי. הדוחות מצביעים על גידול בכל סעיפי הפעילות.

הכנסות המימון גדלו ב־13.2% ל־1.07 מיליארד שקל. האשראי לציבור, בייחוד למשקי הבית ולעסקים קטנים, גדל ב־6.5% ל־177.1 מיליארד שקל. הפיקדונות גדלו ב־6.5% ל־180.7 מיליארד שקל. יחס היעילות (היחס בין ההוצאות התפעוליות להכנסות התפעוליות) ירד ל־56.3%, והוא הנמוך מבין הבנקים.

לאחר פרסום הדוחות ניצב הבנק בפני שלושה אתגרים: בתחום יחסי העבודה: חתימה סופית על הסכם שכר לשנים 2016־2020 ופתרון חילוקי הדעות בנוגע לתוספות ייחודיות בהסכמי העבר. בתחום הבנקאות הקמעונאית: האתגר הגדול ביותר הוא השלמת רכישת בנק איגוד (שעל פי ההערכות, תתקיים עד סוף 2017) ומיזוגו לתוך הבנק.

אם העסקה תיכשל, וההסתברות לכך נמוכה, יצטרך הבנק להמשיך במאמציו להרחבת הפעילות הקמעונאית, תוך שינוי תמהיל הפעילות במשכנתאות. האתגר האחרון הוא השלמת פרשת החקירות של הרשויות האמריקאיות בנוגע לפעילות הבנק בארה”ב. על פי הדוחות הכספיים, הבנק הפריש בגין החקירה והשלכותיה 155 מיליון שקל. הסכום עלול לגדול בהתאם להסדר הסופי. ההתפתחות האחרונה - שבמרכזה החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנהלים בבנק לאומי - עלולה לסכל את כל ההסדר.

אם האמריקאים יחייבו את מזרחי־טפחות לחתום על מסמך הודאה בעבירות פליליות (כפי שנעשה במקרה של לאומי), ספק אם ההסדר ייצא, שכן הוא עלול לחשוף את מנהלי הבנק לחקירות בישראל.

רווחי חמשת הבנקים הגדולים ירדו ברבעון השני של 2017 ב־10.5% ל־2.5 מיליארד שקל. בנק מזרחי־טפחות הרוויח ברבעון הנוכחי כמעט כמו רווחי דיסקונט והבנק הבינלאומי גם יחד. שיעור התשואה, 12.7%, היה כאמור הגבוה מבין הבנקים.

את המחצית הראשונה של 2017 סיימו חמשת הבנקים הגדולים ברווח של 4.72 מיליארד שקל, גידול של 2.5% בהשוואה ל ־2016. מנכ”ל הבנק אלדד פרשר מסר: “התוצאות משקפות את העובדה שמזרחי־טפחות ממשיך להפגין צמיחה במגוון תחומי הפעילות שלו, בהיקפי האשראי וההכנסות, תוך גידול עקבי במצבת הלקוחות והעמקת החשיפה לקהלים חדשים. הדבר בולט לטובה במיוחד לנוכח סביבת הריבית והשלכות צעדי הרגולציה”.