בהנהלת חברת תנובה צפויים לחתום על צו מוסכם שיהווה הסכם פשרה של החברה עם הרשות להגבלים עסקיים שבמסגרתו תידרש לשלם 25 מיליון שקל. על פי הצו, תנובה מודה כי ביצעה הפרות של הכתבת מחירים לצרכן ושל פנייה לרשתות בנוגע למחיר לצרכן של תוצרת מתחרה. מדובר בקנס הגבוה ביותר שהטילה הרשות אי פעם על מפרה בודדה על עברות הגבלים. תקופת ההפרות המדוברת היא השנים 2008־2011, שבה הייתה תנובה בבעלות קרן אייפקס בשליטת זהבית כהן.

על פי הסכם הפשרה יוחזר סכום הקנס ללקוחות באמצעות כרטיסי האשראי. נוסף על הקנס שהוטל על החברה, שני נושאי משרה לשעבר בחברה יישאו באחריות אישית וייאלצו לשלם לקופת המדינה קנס אישי בגובה של 75 אלף שקל כל אחד. מדובר במנכ"ל לשעבר אריק שור ובמנהל חטיבת המכירות לשעבר ארז וולף, המכהן כיום כמנכ"ל מחלבות גד.

על פי ההסדר תודה תנובה כי הכתיבה מחיר לצרכן, כלומר סיכמה עם רשת קמעונאית על המחיר לצרכן של מוצרי תנובה. הצו כולל הודאה של תנובה בשני מקרים שבהם סיכמה עם רשת – פעם הייתה זו רשת שופרסל ופעם נוספת עם רשת מגה, על המחיר לצרכן של מוצריה. ההגדרה להפרה היא של הסדר כובל.

הבעייתיות שבהפרות של תנובה נעוצה בכך שכאשר רשתות השיווק קובעות בעצמן את המחיר לצרכן, התחרות ביניהן עשויה להביא לירידה במחירים, משום שכל רשת תרצה למשוך קונים לקנות אצלה; אולם כאשר חברה בעלת כח שוק גדול מסכמת על המחיר לצרכן של מוצריה ברשתות הקמעונאיות, הסיכום עלול להוביל לפגיעה בתחרות בין הרשתות בכל הנוגע למחירי מוצריה, ובכך למנוע ירידה של מחירי מוצריה לצרכן.

הפרה נוספת שתנובה תודה בה על פי ההסכם היא פנייה לרשת בנוגע למחיר לצרכן של תוצרת מתחרה. לקראת חג שבועות 2011 פנתה תנובה לרשתות שופרסל ומגה, וביקשה לערוך מבצע זהה לכל ספקיות החלב – תנובה, שטראוס וטרה – בכל הנוגע לגבינה לבנה באריזות של 250 גרם. הן שופרסל והן מגה נענו לבקשת תנובה וערכו שתיהן מבצע אחיד לכל הספקיות.

הבעייתיות במקרה הזה נובעת מכך שהתחרות בין ספקיות, בפרט בתקופת שיא כמו שבועות, גוררת תחרות. כל ספקית מנסה להציע לצרכן מבצע משתלם יותר, והתחרות מובילה לירידת מחירים ניכרת. לקראת חג השבועות בשנה זו פנתה תנובה לרשתות וביקשה למנוע את תחרות המחירים בין הספקיות.

היום, משייחתם הצו על ידי הנהלת תנובה, הוא יוצג להערות הציבור, ולאחר מכן יועבר לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

מחברת תנובה לא נמסרה תגובה.