חברות הדלק יגישו היום למשרד האנרגיה את ניירות העמדה השוללים את הצורך בהורדת מרווח השיווק בשיעור של 8 אגורות לליטר. את ההחלטה בנושא קיבלה לפני חודש וחצי ועדת המחירים המשותפת לאוצר ולמשרד האנרגיה. הורדת המרווח עלולה לקצץ בהכנסות חברות הדלק ביותר מ־200 מיליון שקל לשנה. מי שעלול להיפגע מכך יהיו בעיקר החברות הקטנות (כמו טן או דור אלון) שפעילותן הנוספת בתחום חנויות הנוחות אינה יכולה לחפות על אובדן הרווחים.

מרווח השיווק של החברות עומד כיום על 60 אגורות לליטר. נהגים המתדלקים בעצמם (וכך מרבית הנהגים) חוסכים לעצמם את עמלת השירות העומדת על 19 אגורות לליטר. לצורך השימוע בנושא, שייערך בימים הקרובים, הצטיידו כאמור חברות הדלק בחוות דעת כלכליות עצמאיות. איגוד חברות הדלק גם שכר את שירותיו של פרופ' אמיר ברנע, לשעבר דיקן הפקולטה למנהל עסקים במרכז הבינלאומי הרצליה.

פרופ' ברנע שולל מכל וכל את הצורך בהפחתה. לדבריו, קיצוץ נוסף במרווח השיווק, עלול לפגוע ברמת השירותים לצרכן ויבוא בסופו של דבר על חשבונו. ברנע גם הוסיף שהמרווח בישראל יחסית למחירו של ליטר בנזין הוא נמוך בקנה מידה בינלאומי. בעקבות זאת ייערך בימים הקרובים שימוע לחברות הדלק ואז יוחלט סופית על גובה המרווח החדש. החלטה לכאן או לכאן תיכנס לתוקפה בינואר 2018. אמש אי אפשר היה לקבל את תגובה פרופ' ברנע לידיעה.