שוק המניות של תל אביב נסגר הערב (חמישי) בעליות שערים שייצגו גם שבוע חיובי בסחר המניות. מדד ה-All Share עלה ב-0.35% ל-1,290.03 נקודות, עלייה שבועית של 1.73%, תל אביב 35 עלה ב-0.4% ל-1,405.6 נקודות, אך במבט שבועי ירד ב-0.83%, ת"א 125 עלה ב-0.03% ל-1,289.37 נקודות, אך ירד ב-0.03% במבט שבועי, הבלוטק עלה ב-0.63% ל-372.04 נקודות - עליה שבועית של 0.02%, והנדל"ן עלה ב-0.59% ל-558.66 נקודות, מה ששיקף ירידה שבועית של 1.39%. לעומת זאת, מדד הבנקים ירד ב-0.22% ל-1,796.8 נקודות, ירידה ששיקפה ירידה שבועית של 1.22%. המחזור היומי הסתכם ב 1.378 מיליארד שקל.

בשוק המטבע - השקל התחזק מול כל המטבעות

בשוק המטבע, השקל התחזק מול הדולר, שירד ב-0.25% ל-3.52 שקל, לירת השטרלינג ב-0.02% ל-4.64 שקל, האירו ירד ב-0.86% ל-4.14 שקל, הפרנק השוויצרי ירד ב-0.93%, ל-3.54 שקל והיין ירד ב-0.57% ל-0.03 שקל.