בנק ישראל הודיע היום (חמישי) על הכנסתם לשוק של השטרות החדשים, שיחליפו את הקיימים בשוק. מדובר על שטר של 20 ש"ח ושטר של 100 ש"ח, אשר ייכנסו לפעולה ביום חמישי הבא, ויופץ לציבור כבר ברביעי בערב. השינוי נועד בעיקר לצרכי ביטחון, אשר על פי בנק ישראל הם עומדים בסטנדרטים מתקדמים של חדשנות, נגישות וסימנים נגד זיופים. השטרות החדשים ייכנסו גם לטובת אוכלוסיית העיוורים ובעלי לקויות ראייה, שכן ניתן יהיה לזהותם בעזרת סימנים ייעודיים.

השטרות החדשים נושאים את דיוקנה של המשוררת רחל בלובשטיין, אשר תתנוסס על שטר 20 השקלים, שייצבע בצבע אדום, בעוד שהמשוררת לאה גולדברג תתנוסס על הדיוקן של ה-100, כשצבע השטר יהיה כתום. בכך יושלמו כל השטרות בישראל, שנמצאים עם דמויות של משוררים ואנשי תרבות. כזכור, על השטר של ה-50 ש"ח מתנוסס דיוקנו של שאול טשרניחובסקי, ועל השטר של ה-200 נמצא נתן אלתרמן.

"בנק ישר​אל מבקש להבהיר כי שטרות מסדרה ב' של השקל החדש, אשר עודם משמשים את הציבור כיום ימשיכו לשמש הילך חוקי למשך מספר שנים, והם יהלכו במחזור במקביל לשטרות החדשים. הואיל ומהלך ההחלפה הוא הדרגתי, הציבור אינו נדרש לבצע בשלב זה כל פעולה להחלפת השטרות וכאשר אלו יופקדו בבנק ישראל על ידי התאגידים הבנקאיים הם יוחלפו בהדרגה בשטרות מהסדרה החדשה. בהמשך, יפרסם בנק ישראל הנחיות בנוגע להחלפת השטרות מסדרה ב'".