חברת בזק הודיעה היום (חמישי) לבורסה לניירות ערך כי שאול אלוביץ' אינו מבקש לשוב לתפקיד יו"ר הדירקטוריון וכי כהונתו של דוד גרנות כמ"מ זמני תימשך, זאת בעקבות חקירת החשד להטיית השווי הכלכלי בעסקת רכישת האחזקות הפרטיות של אלוביץ' ב-yes. עוד נמסר כי אלוביץ' חזר לכהן בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של החברות הבנות בקבוצה, למעט בחברת yes.

בשבוע שעבר הודיעה רשות ניירות ערך כי התגבשה תשתית ראייתית המבססת את מעורבות החשודים בפרשה, לרבות אלוביץ', מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, מנכ"לית בזק סטלה הנדלר ומנכ"ל יס רון איילון. 

על פי החשד, פילבר העביר מסמכים מסווגים לחברת בזק "באופן שיטתי". מרשות ניירות ערך נמסר כי "עולה חשד ממשי כי פילבר פעל בצורה מכוונת ומתמשכת, תוך הסתרה מגורמים מקצועיים ומשפטיים במשרדו, כדי להעביר לבזק מסמכים".לאחר פרוץ הפרשה אמר אלוביץ' כי הוא בטוח בחפותו: "מתוך אחריות ומחויבות גדולה לעובדי בזק, לקוחותיה, משקיעיה ובעלי העניין בה, ביקשתי היום מהדירקטוריון למנות את דוד גרנות, המכהן בו כדירקטור בלתי תלוי, כממלא מקום זמני ליו"ר החברה. על מנת למנוע כל אפשרות לפגיעה בעסקיה של הקבוצה, אשמור על הרצף הניהולי בה באמצעות עבודה שוטפת מול מנכ"לי קבוצת בזק (למעט yes). 

"יחד עם קבוצת מנהלים מהמובחרים במשק הובלנו את הקבוצה להישגים חסרי תקדים אשר השיאו תשואות של עשרות אחוזים לכלל בעלי מניותיה, על פי כל פרמטר מקצועי ואובייקטיבי. אני סבור שמחובתי לעשות הכול על מנת לשמור על הישגים אלה ולמנוע כל פגיעה מיותרת בקבוצה מצוינת זו. קבוצה שהיא בעלת משקל במשק הישראלי ונכס חשוב המשיא תשואה עבור הפנסיות והחסכונות של חלקים נרחבים בציבור. אני מאמין בלב שלם שהטענות המיוחסות לי יופרכו במלואן".