עונת התחזיות הכלכליות לשנת 2018 החלה אתמול עם פרסום תחזית מפורטת של אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש. בית ההשקעות נשלט על ידי חנוך ברקת באמצעות חברת BRM וצבי סטפק ומנוהל על ידי אילן רביב. הנתונים העיקריים של התחזית אינם חורגים משמעותית מהנחות העבודה של הגופים הפיננסיים המובילים שבאים לידי ביטוי בין השאר בתוכניות העבודה של הבנקים ל־2018 הנדונות בימים אלה.האינפלציה ב־2018 תעמוד על 0.3%־0.6% והיא חורגת זאת השנה הרביעית מהיעד הממשלתי שנקבע על 1%־3%. הצמיחה תסתכם ב־2.8%, ותרד בניגוד למגמה החיובית בעולם.על פי מיטב דש, המשק נמצא בשלב מאוחר של מחזור העסקים שמתאפיין בהאטה בצמיחה. רמת האבטלה נותרה ללא שינוי מהותי (לעומת זאת הנוכחית 4.1%) ותנוע בין 4%־5%.ההשפעה החיובית של הגידול ביצוא נוכח התאוששות הסחר העולמי, תקוזז עם ההשפעה השלילית של התחזקות השקל. "התחזקות המטבע הישראלי בשנים האחרונות הייתה חריגה ולא מוסברת בפרמטרים הכלכליים. הסיכוי לתפנית ב־2018 עלה", כותב ז'בז'ינסקי. הצריכה הפרטית תמשיך להתמתן למרות השיפור המשמעותי במצב הפיננסי של הצרכנים בשנים האחרונות.תחזית הכלכלן עומדת בסתירה לנתוני השיפור בצמיחה (בעיקר בזכות הצריכה הפרטית) שהוצגו על ידי הלמ"ס ברבעון השלישי של 2017 ואשר הצביעו על צמיחה העולה על 4% במונחים שנתיים.גביית המסים צפויה לרדת ב־2018 לעומת 2017. הממשלה תעמוד ביעד הגירעון אך לא תיישם מתווה להפחתת הגירעון בשנים 2019־2020. למרות ההאטה בצמיחה, הגירעון הממשלתי צפוי להיות נמוך מיעד התקציב הממשלתי בשנת 2017 (2.9%). בפועל הוא ינוע בין 2.5%־3%. יש לציין שבעקבות הגידול המשמעותי בנתוני גביית המס, הגירעון ב־2017 יהיה נמוך יותר מהנחת העבודה ויעמוד על 2.5% ואולי אף למטה מכך.שוק הנדל"ן צפוי להמשיך ולהתקרר מבחינת כמות העסקאות וצפויה עצירה בעליות המחירים. קיימת תלות של 50% בין מחיר הנדל"ן לקצב הצמיחה במשק. ההתפתחות בשוק הנדל"ן מהווה את הסיכון המשמעותי לצמיחה במשק.שוק הנדל"ן, בעיקר בזכות ההשקעה בציוד ומסי הנדל"ן למיניהם, מהווה את אחד ממנועי הצמיחה החשובים בכלכלה. במיטב דש גם מזהירים מפני הגידול בפיגור בקצב החזר המשכנתאות.על פי מיטב ד"ש, ריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי ותעמוד במהלך 2018 על 0.1%. בבית ההשקעות לא צופים שינוי בריבית על אף שהריבית בארה"ב תעלה ככל הנראה ב־0.25% כבר בחודש הבא. היקף הכספים הנכנסים לאפיקי חיסכון ארוך טווח יגיע ב־2018 לכ־60 מיליארד שקל. הזרם הכספי ימשיך לתמוך בשוק ההון המקומי.