בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה היום (שלישי) את עתירת ההסתדרות נגד סגירת מפעל "נגב קרמיקה" בירוחם ופיטורי כ-140 העובדים המועסקים במפעל. "נגב קרמיקה החליטה על סגירת המפעל והפסקת תפעולו ההפסדי", ציין בית הדין בהחלטתו – "החלטה על עצם קיומו של הליך הפיטורים נקבעת על ידי המעסיק כחלק מהפרוגוטיבה הניהולית".בהכרעת הדין מצויין שחרף הניסיונות שנעשו עד כה, "לא הצליחו הצדדים להגיע להסכם שיאפשר את מניעת פיטורי העובדים והפעלת המפעל". בית הדין קבע עוד כי "החלטה על סגירת מפעל מצויה בתחום סמכותו הבלעדית של המעסיק. אך יחד עם זאת, מדובר בהחלטה בעלת השלכה ישירה וקיצונית על העובדים, אשר מוצאים עצמם מסיימים את העסקתם במפעל, כאשר נגדע מטה לחמם.עובדי נגב קרמיקה בכניסה למפעל. צילום: רמי שניעובדי נגב קרמיקה בכניסה למפעל. צילום: רמי שני"סגירת המפעל - עובדה מוגמרת"בהמשך הכרעת הדין, מצויין שהנהלת נגב קרמיקה הודיעה שההחלטה על סגירת המפעל היא עובדה מוגמרת. עם זאת, בית הדין דחה את בקשת נגב קרמיקה לפטר את העובדים ללא קיום הליכי שימוע. "הגם שתוצאות ההליך לכאורה ידועה מראש, מצופה מהחברה שהעסיקה עובדים אלה, חלקם אף לאורך שנים רבות, ואשר ממשיכה להעסיק עובדים רבים, שתקיים הליך שימוע אמיתי ובתום לב, במסגרתו אף תשקול אולי את העסקת חלק מעובדי המפעל במקומות אחרים אצלה, במסגרת פעילות הייבוא, השיווק, או המכירות, כמו גם מתן פיצוי נאות לעובדים שיפוטרו".בסיכום החלטתו קבע בית הדין שצווי המניעה שהוצאו נגד פיטורי העובדים מבוטלים והנהלת נגב קרמיקה רשאית לשלוח לעובדי המפעל מכתבי שימוע חדשים. "העובדים זכאים למלוא שכרם עד למועט הפיטורים, כמו גם להודעה מוקדמת כדין", קבע בית הדין – "ערים אנו לתוצאות החמורות שייגרמו בגין סגירת המפעל, ככל שאכן ייסגר. מדובר בפיטורים של קרוב ל-140 עובדים על כל המשתמע מכך להם ולמשפחותיהם. אין ספק כי הדבר יביא גם לפגיעה קשה ביישוב קטן כמו ירוחם, אשר ממילא מתמודד עם אחוזי אבטלה גבוהים".בסיום הכרעת הדין קרא בית הדין בראשות הנשיא שמואל טננבוים לצדדים ולגורמים רלוונטיים נוספים, להמשיך ולנסות להגיע להסדר שימנע את פיטורי העובדים ולהתחשב במיקומו של המפעל ובהשפעה הקשה שתהיה לסגירתו על האזור.כזכור, בחודשים האחרונים התנהל מאבק חריף בניסיון למנוע את סגירת המפעל ופיטורי העובדים. המשבר החל לאחר שבהנהלת 'נגב קרמיקה' החליטו על סגירת המפעל ולהתמקד בייבוא אריחי פורצלן מחו"ל. בהנחיית בית הדין לעבודה, שהקפיא את פיטורי העובדים, התקיים משא ומתן בהשתתפות נציגי העובדים, ההסתדרות, הנהלת המפעל וקרן ויולה שהיא הבעלים ומשרד הכלכלה.
 
בדיונים בין הצדדים עלתה הצעה שהמפעל ייסגר והעובדים ימשיכו לקבל שכר עד למציאת רוכש. הצעה נוספת שעלתה כאפשרות, היא סיוע של המדינה למפעל, אך בסופו של דבר המשא ומתן לא הבשיל להסכם ובית הדין קבע שלבעלים יש את הזכות לסגור את המפעל, עם כל המשתמע מכך. עם זאת, נראה שבימים הקרובים ייעשו שוב ניסיונות למצוא רוכש ולאפשר את המשך תפעול המפעל.