דוח ה-OECD בנוגע לכלכלה הישראלית שפורסם היום (שלישי), צופה את המשך הצמיחה במשק בשנים 2018 ו-2019, וטוען כי ההשקעה בחינוך ובריאות יעזור לחלחול הצמיחה באופן רחב יותר. עם זאת מזהירים בארגון האומות המפותחות מפני בועת נדל"ן וממליצים על ניהול מדיניות זהירה - וזאת בשל המעורבות הכלכלית הכבדה של גורמים פיננסים בשוק הנדל"ן.

על פי הדוח, הקטר העיקרי לכלכלה הישראלית ימשיך להיות שוק הצריכה הפרטי, שנהנה מאבטלה נמוכה ומעליית שכר. הדוח מזהיר מצד אחד מעליית החוב הלאומי בשל העלייה הצפויה בהשקעה ציבורית אך מציין כי השקעות נכונות בחינוך, תשתיות, תחבורה ציבורית ותשלומי פנסיה יעזרו לצמיחה לחלחל לשכבות רחבות יותר בציבור הישראלי.

בנוסף מציינים בארגון את תחילת ייצור הגז ממאגר "לווייתן" והמשך הנתונים החיוביים במשק, וצופים כי מהלכים אלה יביאו לצמיחה של כ-3.25 עד 3.5 אחוז במשק, ועלייה של האינפלציה לשיעור של כ1.75%. לבסוף הזהירו בארגון כי האפשרות של התדרדרות במצב הביטחוני יכולה לפגוע במשק וכי במקרה של עימות צבאי באחד מגבולות המדינה תהיה פגיעה במצבה הכלכלי של ישראל.