המקל והגזר - אחת ההטבות המשמעותיות, שיקבל ציבור העובדים תמורת הסכמת ההסתדרות לדחות את תשלום חלק מתוספות השכר במגזר הציבורי: יישום מיידי של קיצור שעות העבודה במשק ל־42 שעות שבועיות. כך עולה מפרטי ההסכם, שפורסמו אתמול לראשונה ב"מעריב־השבוע". עיקרי ההסכם מגלים בין היתר כי שעות העבודה במגזר הפרטי יקוצרו בשעה בשבוע, ובמגזר הציבורי במחצית השעה בשבוע. הפחתת שעות העבודה נכנסת לתוקף בינואר 2018, והיא כפופה לאישור בקשה לצו הרחבה שהוגשה לשר העבודה והרווחה חיים כץ.

משמעותו של קיצור שבוע העבודה הינה עלייה אפקטיבית של 2% בשכר המינימום, מ־28.49 שקל לשעה, ל־29.12 שקל לשעה. הטבה זו נאמדת בסכום של אלף שקל לשנה. נכון להיום, שכר המינימום עומד על 5,300 שקל לחודש. עד היום, התנגדה המדינה לקיצור שבוע העבודה, במיוחד במגזר הציבורי, מחשש כי הקיצור יפגע עוד יותר בפריון העבודה במגזר. לפיכך, ההסכמה של האוצר לסעיף זה מהווה הישג להסתדרות. "צ'ופר" נוסף לעובדים שהושג בהסכם הינו הרחבת תשלום האש"ל, שניתן עד היום רק לעובדי המדינה הקבועים ויינתן גם לעובדי השמירה והניקיון. מדובר בסכום שנאמד ב־250 שקל לחודש, כאשר בנוסף לכך, יקבלו כלל עובדי המגזר הציבור תוספת של 0.15% לשכרם.

בתמורה, הסכימה ההסתדרות לדחות שתי תוספות שכר במגזר הציבורי. העובדים אמורים היו לקבל במקור תוספת של 1.5% לשכרם ביוני 2018, תוספת של 1.5% בדצמבר 2018 ותשלום 1.75% נוספים במרץ 2019. על פי הסיכום עם האוצר, התוספת ביוני 2018 תשולם כרגיל, אולם התוספות בגין דצמבר 2018 ומרץ 2019 יידחו לשנת