“אי אפשר שלא להתפעל מהמצב הכלכלי של מדינת ישראל, ומהסתכלות על נתוני המאקרו נמצאת הכלכלה במצב הטוב ביותר שהייתה בו מאז קום המדינה, וזאת למרות שההוצאות הציבוריות עלו מעבר לתקציב”. כך קובע צח ברקי, סמנכ”ל חברת הייעוץ דן אנד ברדסטריט, בדוח הסיכום לשנת 2017. על פי חברת הייעוץ, בשנה החולפת נפתח מספר שיא של 57,600 עסקים חדשים - גידול של 4.2% לעומת 2016. בולט במיוחד ענף המסחר והשירותים, המהווה 82.4% מכלל העסקים שנפתחו. הדבר מוסבר בעיקר בשיפור הנגישות למימון. מאידך ענף התעשייה נחלש.

למרות פתיחת העסקים החדשים, בחברה מזהירים כי מוסר התשלומים הידרדר בשנה האחרונה. קיימת התארכות בימי האשראי הניתנים, שהגיעו לשיא של 96 יום בהשוואה ל־84 ימים בשנה הקודמת. הסכום הממוצע של עסק בפיגור עמד על 27.1 אלף שקל, לעומת 26.7 אלף שקל ב־2016. התארכות ימי האשראי נובעת מלחצים עקב קשיים כלכליים או בגלל האינפלציה והריבית הנמוכה, וזאת גם אחת הסיבות לסגירת עסקים. חוק מוסר תשלומים מיושם בקרב רשויות מדינה ומשרדי ממשלה מיולי וברשויות המקומיות מאוגוסט.

ההאטה בשוק הנדל"ן תשפיע לרעה על ענפים רבים

על פי חברת הייעוץ, היקף אשראי הספקים נאמד ב־450 מיליארד שקל. הרכש הלוגיסטי של משרדי הממשלה נאמד בכ־25 מיליארד שקל, כאשר 85% מההזמנות הן בסכומים הנמוכים מ־50 אלף שקל. הרכש ברשויות המקומיות נאמד ב־40 מיליארד שקל. בניגוד לתעשייה המידרדרת, היקף הפדיונות בבתי הקפה ובמסעדות גדל בשנה האחרונה ב־5%. בענפי הדלק ובתי המרקחת מאידך חלה ירידה של כ־3%, בעיקר כתוצאה משחיקת המחירים.

“הסיפור הגדול ביותר במשק הישראלי הוא הגידול העצום בהכנסות המדינה ממסים”, מוסיף ברקי. “מרבית עודפי הגבייה נובעים מהכנסות חד־פעמיות, ואינן מבוססות על התרחבות ריאלית. במגזר העסקי בולטת ההאטה בשוק הנדל”ן למגורים, שהיה אחראי במישרין ובעקיפין ל־1.2% מהצמיחה. ההאטה בשוק הנדל”ן תשפיע לרעה על ענפים רבים, החל מנותני שירותים בפרויקטים, ספקי ריהוט, מטבחים ומוצרי חשמל”.