"תוספות התקציב למשרדים החברתיים הסתכמו בחמש השנים האחרונות ב־50 מיליארד שקל" - כך צפוי לדווח היום (שלישי) שר האוצר משה כחלון, בישיבה שתיערך אחר הצהריים בכנסת לאישור התקציב לשנת 2019. כחלון שב מביקור בארה"ב הבוקר כדי להציג את תקציב המדינה החדש בפני חברי הכנסת.

זהו התקציב החמישי היוצא לפועל בתקופת כהונתו של כחלון בתפקיד שר האוצר, שהחלה במרץ 2015. שניים מהתקציבים שעברו תחת ידיו היו דו־שנתיים. מסתבר כי התוספות לתקציבי המשרדים החברתיים חסרי תקדים בהיקפן, ונתונים אלו עומדים בסתירה לביקורת של נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, שלטענתה התקציבים המיועדים להוצאה האזרחית נמוכים, וכי יש להגדיל אותם באמצעות העלאת מיסים.

על פי בדיקת "מעריב־השבוע" עולה, כי בשנים 2014 (שנת התקציב האחרונה של ח"כ יאיר לפיד בתור שר האוצר) עד 2019, זינק תקציב החינוך ב־38% והתוספת הסתכמה ב־16.6 מיליארד שקל. תקציב הבריאות זינק ב־60% והתוספת הסתכמה ב־14 מיליארד שקל. כן עלו תקציב המוסד לביטוח הלאומי (הכולל את הקצבאות השונות) - ב־12.9 מיליארד שקל; התקציב עבור ניצולי השואה - ב־1.4 מיליארד שקל; הסיוע לתעשייה - ב־1.2 מיליארד שקל ותקציב הנכים - ב־4.2 מיליארד שקל. התוספות מסתכמות ב־50.3 מיליארד שקל.לאור האינפלציה האפסית בחמש השנים האחרונות מדובר בגידול ריאלי של התקציבים, הן ביחס למדד והן ביחס לקצב הגידול באוכלוסייה. סיבות בולטות להגדלת התקציבים החברתיים הן הצמיחה יוצאת דופן במשק, היציבות הכלכלית, הגידול בהכנסות ממיסים, עליית השכר ושיעור אבטלה אפסי.

על פי הנתונים שיוצגו היום בכנסת, תקציב הביטחון יעמוד על 63 מיליארד שקל, על פי ההסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין כחלון לבין שר הביטחון דאז, משה יעלון, בנוגע לתקציב מערכת הביטחון לשנים 2016־2020. תקציב זה הועלה באחרונה ב־1.5 מיליארד שקל לפי דרישת הוועדה לשירותים ביטחוניים בכנסת. תקציב הביטחון אינו כולל את הוצאות השב"כ והמוסד.

למרות הדיבורים באחרונה על תוספת מיוחדת של 5 מיליארד שקל לתקציב הביטחון עקב האירועים בצפון, לא גובשה שום תוספת ולא שוריינה רזרבה. כמו כן לא נקבעה בנושא זה פגישה בין כחלון לשר הביטחון אביגדור ליברמן. התקציב כולו (לרבות החזרי חובות הכוללים קרן וריבית) יסתכם ב־479.6 מיליארד שקל.

תקציב החינוך - הגבוה בשנים האחרונות

על פי הנתונים, תקציב החינוך יעמוד על 55.1 מיליארד שקל - הגבוה ביותר שהיה בשנים האחרונות. התקציב השלישי בגודלו הוא של משרד הבריאות, שיעמוד על 38 מיליארד שקל. לצד התקציב שצפוי כי יאושר, תאשר היום הכנסת גם את חוק ההסדרים, שכולל סדרה של רפורמות כגון הסרת חסמים ביבוא אישי, רפורמת מעבר הלקוחות מבנק לבנק בלחיצת כפתור, חיוב מעסיקים בהשתתפות בתאונות עבודה, ובסך הכל 30 חוקים מיוחדים.

מטרתו של כחלון היא להביא את התקציב לקריאה שנייה ושלישית עד 15 למרץ, ועד אז ידונו ועדות הכנסת באישור החוקים השונים. ניסיון העבר מלמד כי חלק מחוקים המופיעים בהצעות לחוק ההסדרים יוצאו ממנו או שיעברו שינויים.

ללא קשר לתקציב שיאושר היום, כחלון מתכוון להיפגש ביום שני הבא עם ראשי הרשות הפלסטינית, ובראשם ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה. הפגישה נועדה לשבוע שעבר, אך נדחתה בשל אילוצים שונים. בפגישה יידונו בעיקר עניינים כלכליים, ולצדם גם נושאי תיאום ביטחוני.