תם עידן משפחת אלוביץ 'בשוק התקשורת הישראלי. שאול אלוביץ', האיש החזק בשוק התקשורת הישראלית, הגיש היום (ראשון) את התפטרותו מדירקטוריון בזק, וזו התקבלה על ידו. יחד אתו הגישו את התפטרותם בנו אור ואורנה - כלתו של אלוביץ' ואשת בנו אור. התפטרותם של שלושת בני משפחת אלוביץ' לא באה בהפתעה והייתה בעצם רק שאלה של זמן, שכן ללא התפטרותם הם היו מפוטרים. שלושת בני משפחת אלוביץ' שמכהנים בדירקטוריון של בזק מונו עלידי חברת יורוקום שבמסגרתה שולט אלוביץ' על בזק.
מאחר ומכירת יורוקם היא רק שאלה של זמן, חברותם בדירקטוריון בזק הייתה ממילא מתבטלת עם המכירה. אך התפטרותם  של שלושת בני המשפחה מדירקטוריון החברה הפך לדחוף יותר מבחינתם שכן הבוקר המשקיעים המוסדיים, מנורה, כלל ביטוח, עמיתים ומיטב ד"ש שמחזיקים יחד כ-6.5% ממניות בזק, הודיעו להנהלת החברה על כינוס אסיפה כללית, "כי בבזק לא מכהנים דירקטורים בעלי ידע הבנה וניסיון בשוק התקשורת". משמעות הדבר הוא שהאספה  הכללית תבחר שלושה דירקטורים חדשים ותדיח שלושה קיימים, קרי שאול אלוביץ', אור אלוביץ' ואורנה אלוביץ'.
המשקיעים המוסדיים לא יכלו עד כה לכנס אסיפה כללית כי לא היה להם 5% ממניות החברה. עכשיו שחברות הביטוח מנורה הצטרפה לכלל ביטוח, עמיתים ומיטב ד"ש, יש להם את מספר המניות הדרוש כדי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין.

בני משפחת אלוביץ' הם לא היחידים שיאלצו לוותר על כסאם הנוח. ידוע שיו"ר החברה גרנות מצוי בלחץ חזק או לפטר את סטלה הנדלר המנכ"לית או למנות לה בינתיים מחליפה שתמלא את תפקידה. עד כמה שידוע האסיפה הכללית המיוחדת לא תדון בסוגיית מעמדה של הנדלר, אולם  ברגע שיורוקום, חברת האם של בזק תימכר, זה כמעט ודאי שהנדלר תודח ללא קשר אם היה לה או לא היה קשר לאירועים האחרונים בבזק.