המשבר בחברת בזק מגיע לשיא חדש. ל”מעריב” נודע כי דירקטוריון החברה יתכנס היום (שלישי) לדון בהחלפת המנכ”לית סטלה הנדלר ובמינויו של קובי פז, ראש החטיבה העסקית בחברה, כממלא מקומה. החלפתה של הנדלר אמורה הייתה לצאת לפועל בישיבה שלשום, אלא שהיו”ר הזמני, דוד גרנות, העדיף לדחות את ההחלטה ולקיים את הדיון היום, לאחר שחרורה ממעצר.אתמול שוחררה הנדלר למעצר בית של שבעה ימים תחת תנאים מגבילים, לאחר תשעה ימים שבהם הייתה עצורה ונעדרה כמובן מעבודתה. זוהי הפעם השנייה שבה הנדלר נשלחת למעצר בית בעקבות החקירות השונות. החלפתה של המנכ”לית נעשית גם בלחצם של מספר גופים מוסדיים, שטענו שהחקירות הפליליות מונעות ממנה לתפקד וכי דירקטוריון בזק אינו יכול לעבור לסדר היום על היעדרו של הגורם הניהולי הבכיר ביותר.סוגיית עתידה של מנכ”לית בזק הייתה אחד הגורמים שהביאו למתיחות בין היו”ר הזמני גרנות לשאול אלוביץ’, שמינה אותה לתפקיד. סוגיית המנכ”לית הינה חלק אחד בלבד מסדר היום של הדירקטוריון. סוגיה נוספת נוגעת להחלפת חברי הדירקטוריון והפלונטר שנוצר בעקבות כך. כל זה מעורר סימני שאלה בנוגע לעתיד השליטה בחברה.דוד גרנות. דחה את הישיבה עד לשחרורה של הנדלר. צילום: ראובן קסטרואתמול שיגרה חברת ביקום, הנשלטת על ידי אינטרנט זהב של יורוקום שבבעלות אלוביץ’, הודעה על מינוי שלושה דירקטורים חדשים: דורון תורג’מן, מנכ”ל אינטרנט זהב; שלמה רודב, שכיהן כיו”ר בזק והמיועד ליו”ר קבוע; ותמיר כהן, יועצו של נתי סיידוף, המתעתד לרכוש את השליטה בחברה. בגלל “הנסיבות המיוחדות”, שנוצרו בהתאם לחוות דעת משפטית, המינויים יהיו בתוקף לתקופה של שישה חודשים, או עד למועד כינוס האסיפה הכללית - המוקדם מבין השניים. בזק צפויה לכנס את האסיפה הכללית בסוף אפריל או בתחילת מאי.הדירקטורים אמורים להחליף את שאול אלוביץ’, בנו אור ואשתו אורנה אלוביץ’, שפרשו על רקע פרשות בזק. המלצת אלוביץ’ בוצעה על דעתו ובתיאום מלא עם סיידוף. המינויים מוצעים אף שהעסקה עדיין לא נסגרה סופית. כמו כן, לא ניתן אישור משרד התקשורת לרכישה. לפיכך, בקשת המינויים נתפסת כמחטף של הרגע האחרון, שאינו מקובל על המוסדיים. ראשית, משום שכלל לא ברור האם סיידוף יקבל את האישור לרכישת בזק.בנוסף, המוסדיים, ובהם קבוצת אליוט, מעדיפים שדוד גרנות, היו”ר הזמני, ימשיך לכהן כיו”ר קבוע. הם אינם מעוניינים שלתפקיד היו”ר יכנס שלמה רודב, שכיהן בתפקיד לפני תשע שנים עוד בטרם רכש שאול אלוביץ’ את השליטה בבזק. כמו כן, המוסדיים מעדיפים חברי דירקטוריון מקצועיים. אם אכן רוב חברי הדירקטוריון לא יהיו מטעמו של אלוביץ’, סביר שכיו”ר הקבוע ייבחר גרנות ולא רודב. נזכיר שאפילו אם סיידוף ירכוש את השליטה בבזק, באמצעות אינטרנט זהב, הוא עדיין יחזיק בעקיפין ב־25% ממניות בזק, כך שלגופים המוסדיים עדיין יהיה רוב בהצבעה.