ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה בישראל עמדה אשתקד על 7,653 שקל, בעוד שההכנסה החודשית הממוצעת של גבר שכיר היתה גבוהה משמעותית – 11,664 שקל. כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לרגל יום האישה הבינלאומי שחל ביום חמישי.

מנתוני הלמ"ס עולה כי בסוף שנת 2016 חיו בישראל 3.16 מיליון נשים בנות 15 ומעלה. חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל אוכלוסיית הנשים עמד על 12.5%, לעומת 10.1% בלבד בקרב הגברים. בלמ"ס ציינו כי הנתון נובע מתוחלת החיים הגבוהה יותר של נשים. נתון נוסף הוא שבשנים האחרונות חל זינוק בשיעור הנשים הרווקות. שיעור הרווקות בקרב נשים בגילאי 49-45 עמד על 9.7% בקרב כלל האוכלוסייה, בעוד שלפני עשור השיעור עמד על 6.4% בלבד.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי 53,579 נשים נישאו במהלך שנת 2015, כאשר הגיל הממוצע של נשים אשר נישאו לראשונה עמד על 25.2 שנים, בהשוואה ל-24.6 שנים בשנת 2005. בקרב בנות 29-25 – 51.6% מהנשים באוכלוסיית היהודים ואחרים היו נשואות, לעומת 74.9% מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו. בקרב כלל היהודיות ואחרות שיעור הרווקות בגילאי עמד על 9.1%, לעומת 12.1% בקרב הערביות.

נתון מעניין נוסף הוא כי גילן הממוצע של נשים אשר ילדו את ילדן הראשון עלה בעשור האחרון – מ-26.8 שנים בשנת 2006 ל-27.6 שנים ב-2015. 5.2% מכלל התינוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת 2016 היו לרווקות – זינוק של פי-2 מחלקם לפני כ-20 שנה. עוד עולה מהנתונים, כי נשים רווקות נוטות ללדת לאחר גיל 30, במיוחד בגילאים 39-35. 9% מהנשים בגילאי 15 ומעלה גרו לבד. מפילוח הנתונים עולה, כי מספר הנשים בגילאי 65 ומעלה המתגוררות בגפן גבוה כמעט פי 3 בהשוואה לגברים - כ-31% לעומת 12% בהתאמה.

בלמ"ס ציינו עוד, כי מסקר שנערך עולה, כי 24% מהנשים מרגישות לחוצות תמיד או לעתים קרובות ול-18% מהנשים מתקשות להירדם בגלל דאגות שונות.

מרוויחות פחות מהגברים - אבל מרוצות מהשכר

בתחום התעסוקה, 61% מהמועסקות מעריכות שיש להן סיכוי גדול או סיכוי גדול מאוד למצוא עבודה במקרה שיאבדו את מקום עבודתן, לעומת 58% בקרב הגברים. למרות שכרן הנמוך יחסית לגברים, 56% מהנשים מרוצות מהכנסתן מעבודה, אבל שיעורן נמוך יותר לעומת הגברים – 62%. בשנת 2017 היו בישראל 122.4 אלף נשים שעבדו כעצמאיות והן היוו 6.8% מכלל הנשים המועסקות. בלמ"ס ציינו עוד, כי בקרב האימהות שיעור העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות עמד על 10.2%.

למרות שנשים שכירות משתכרות בממוצע פחות מגברים, ב-26 השנים האחרונות הצטמצמו פערי ההכנסות בין גברים ונשים שכירים, אבל באופן אטי. ב-2016 פער ההכנסה בין המינים אף גדל במעט. הפערים בהכנסה בין נשים עצמאיות לגברים עצמאים היו גבוהים יותר לעומת השכירים. ההכנסה האישית הממוצעת של אישה עצמאית היתה 7,675 שקל ושל גבר עצמאי – 13.272 שקל.

אשתקד למדו 312.7 אלף סטודנטים בישראל, מתוכם 183.9 אלף נשים (58.8%) – זינוק חד לעומת שנת הלימודים 70'-69', כאשר אז פחות ממחצית מהסטודנטים היו נשים (43.3%).

בשנת 2016 היו רשומות במחלקות לשירותים חברתיים כ-716.5 אלף נשים, המהוות כ-54.3% מכלל הרישומים. שיעורן גבוה יותר לעומת שיעור הנשים באוכלוסייה הכללית העומד על 50.4%. בקרב העולים הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים – 63% מהנשים רשומות לעומת 37% מהגברים.

עוד עולה מהנתונים, כי נשים נפגעו אשתקד כהולכות רגל וכנוסעות בכלי רכב בתאונות דרכים עם נפגעים יותר מאשר גברים. 56% מהולכי הרגל שנפגעו היו נשים וכ-54% מהנוסעים בכלי רכב שנפגעו היו נשים. עם זאת, הן נפגעו פחות מאשר גברים כרוכבות אופנוע (5%), כרוכבות אופניים (12%) וכנהגות כלי רכב (36%).