הדוחות הכספיים המשופרים של הבנקים מעודדים את הוועדים גם להגיש תביעות שכר וחלוקת בונוסים. יו"ר ועד העובדים בבנק לאומי מירי רובינו נפגשה בשבוע שעבר עם מנכ"לית הבנק רקפת רוסק עמינח. היא ציינה בפניה כי בעקבות הדיבידנד שחולק והתוצאות המצוינות ב־2017 קיימת ציפייה שהעובדים ישותפו ברווחים.

"כשעמדה סוגיית הלימות ההון נכנסנו תחת האלונקה והעובדים השתתפו במאמץ (באמצעות תוכניות הפרישה). לכן אנחנו מצפים ודורשים כעת תגמול נאות", הטעימה רובינו.

המנכ"לית תמליץ לדירקטוריון להיענות לבקשה, והעובדים צפויים לקבל שתי משכורות בונוס, שעלותן לבנק נאמדת ב־250 מיליון שקל. יש לציין כי עובדי בנק אגוד, הצמודים לתנאי העבודה בבנק לאומי, יקבלו בהתאם את הבונוסים.

לעובדי לאומי יש סיבה נוספת לשביעות רצון. החל מ־20 במרץ הם יהיו רשאים להתחיל למכור את מניות הבנק שהוקצו להם לפני שנתיים (במסגרת ויתור על תוספות השכר), שהיו עד כה חסומות.

העובדה שההנהלה הודיעה על תוכנית לרכישת מניות בהיקף 700 מיליון שקל, שתתחיל ב־1 באפריל, עשויה לסייע לעובדים להשתחרר מ"הסחורה" שבידיהם. סוגיה נוספת היא חידוש המגעים על הסכם עבודה חדש במקום הנוכחי, שיפוג בסוף 2018.

גם עובדי בנק דיסקונט התבשרו אתמול על ידי המנכ"לית לילך אשר טופילסקי על קבלת בונוס בגובה של משכורת אחת. היקף הבונוס מוערך ב־80 מיליון שקל. הבונוס שולם מכיוון שהבנק הציג שיעור תשואה על ההון הגבוה מ־8%.

שיפור בתנאי השכר היה גם בבנק מזרחי טפחות, שם זכו העובדים להשתתף ברווחים. הבנק רשם תשואה על ההון העולה על 10% והעובדים קיבלו בונוסים מותני תשואה, שמהם נהנו עד היום רק בכירי הבנק.