בתגובה לחוזר הרשות לניירות ערך, שקובעת מגבלות על השימוש במטבעות ווירטואליים מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי אמר היום (רביעי) כי "אכן קיימים מספר סיכונים בהשקעה במטבעות דיגיטליים, שיש לתת עליהם את הדעת כדי לקבל החלטות מושכלות. השקעה בתחום אינה מתאימה לכל אחד, אלא רק למי שמבין גם את הפוטנציאל וגם את הסיכונים. חשוב גם להבחין בין מטבעות מבוזרים לבין אסימונים המונפקים באופן ריכוזי בתהליך ICO, בהם הסיכונים רבים עוד יותר, כפי שהתרענו בעבר. בכל מקרה, אין לשפוך את התינוק עם המים - מטבעות דיגיטליים מבוזרים כגון ביטקוין הם הבטחה טכנולוגית אדירה ומנוע צמיחה משמעותי להיי-טק הישראלי, ואסור שגורמים שליליים ואזהרות יחנקו את החדשנות וישאירו את ישראל מאחורה".
                                                                                                                                                                                                                      כזכור, יו"ר רשות ני"ע, ענת גואטה, אמרה אתמול כי "החלטנו למנוע חשיפה של משקיעים פאסיביים לחברות שעיקר פעילותן במטבעות קריפוטוגרפיים. מדובר בחברות שההשקעה בהן הינה ברמת סיכון גבוהה, ספקולטיבית ותנודתית. כמו כן, פרסמנו היום אזהרה מפורטת בנושא ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים על מנת שמשקיעים הבוחנים אפשרות זו יהיו מודעים לסיכונים הרבים הכרוכים בדבר".
 
האזהרה של הרשות בא על רקע התנודתיות הגדולה בערכם של המטבעות הווירטואליות, והתנודתיות הגבוה של חברות הרשומות בבורסת תל אביב שעוסקות במסחר במטבעות ווירטואליות. על רע זה רשות ניירות ערך החליטה כי חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לא יכללו במדדי הבורסה. בהתאם, הרשות תפעל לקידום תיקון זמני של תקנון הבורסה, אשר יגביל כניסה למדדים של חברות שעיקר פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים (ביטקוין, אית'ר ואחרים).

מטרת התיקון היא למנוע מחברות ציבוריות שפועלות בתחום מסוכן וספקולטיבי זה, המאופיין בתנודתיות מסחר גבוהה, להיכנס למדדי הבורסה וכך להיכלל בתיקי ההשקעות של משקיעים פסיביים. התיקון ייעשה לתקופה מוגבלת של שנה, בסופה ייבחן מחדש בהתאם להתפתחויות בשוק.