הבורסה המתעוררת והרווחים מהפעילות בשוק ההון ומדמי הניהול הגדילו משמעותית ב־2017 את רווחי חברות הביטוח. הרווחים - במיוחד בתחום ביטוחי החיים - גדלים למרות הפרשות חד־פעמיות של מאות מיליוני שקלים שנעשות בגלל הריבית הנמוכה ובשל הצורך בחיזוק עתודות הביטוח.

כלל ביטוח סיימה את 2017 ברווח של 370 מיליוני שקל - זינוק של 203% בהשוואה ל־2016. הונה העצמי מסתכם ב־5 מיליארד שקל. זה הדוח האחרון של המנכ"ל איזי כהן, שהודיע על פרישתו. כהן קיבל ב־2017 שכר של 2.9 מיליון שקל. המשנה למנכ"ל ענת לוין קיבלה 2.8 מיליון שקל, מתוכם בונוס של 793 אלף שקל ותשלום הוני של 286 אלף שקל. דני נווה היו"ר קיבל בעבור 85% משרה 2.4 מיליון שקל.

כלל ביטוח הפרישה השנה 448 מיליוני שקל לפני מס: 248 מיליוני שקל בגין הירידה בריבית חסרת סיכון ו־200 מיליון שקל נוספים להפרשות חד־פעמיות. בחמש השנים האחרונות הופרשו סכומים חד־פעמיים בסך 1.6 מיליארד שקל. הנכסים המנוהלים גדלו ב־8% ל־191 מיליארד שקל. התשואה הריאלית בפוליסות המשתתפות ברווחים הסתכמה ב־8.5%. עקב כך ההכנסות מדמי ניהול משתנים בביטוח חיים זינקו מ־106 מיליון שקל ל־352 מיליון שקל. בעקבות התחרות בגמל נעשתה הערכת של מעריך חיצוני, והיא הפחיתה ב־108 מיליון שקל את המוניטין בגמל.

המנכ"ל איזי כהן: "התוצאות משקפות את אסטרטגיית החברה בחמש השנים האחרונות, שבסיסה ניהול עסקי לטווח הארוך. אני משאיר חברה איתנה בעלת מבנה הון חזק". קבוצת הראל השקעות הכפילה ב־2017 את רווחיה ל־846 מיליון שקל. הרווח ברבעון הרביעי גדל ב־12% ל־245 מיליון שקל. הונה העצמי הסתכם ב־5.56 מיליון שקל והיקף הנכסים המנוהלים בשיא של 213.9 מיליארד שקל.

בשנה האחרונה חילקה הקבוצה דיווידנד במזומן בסך 461 מיליון שקל. מנכ"ל מישל סיבוני: "הצלחת השינויים היא תולדה של השקעות רבות בטכנולוגיה לצד שמירה על ההון האנושי המיוחד שמאפיין את הראל. בדרך זאת הקבוצה תמשיך ותצמח גם בשנים הבאות, תוך התמודדות עם אתגרי השוק והמהפכות הטכנולוגיה המתרחשות לנגד עינינו".