הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב-2018. מניתוח של היחידה הכלכלית במכון היצוא ובמשרד הכלכלה, עולה כי במהלך הרבעון הראשון של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 6.5% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-12.6 מיליארד דולר. יצוא הסחורות, כולל יצוא היהלומים, הסתכם בכ-14.5 מיליארד דולר – עלייה של 1.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי מדובר בנתון טוב במיוחד לאור חוזקו של השקל לעומת מטבעות אחרים. זאת משום שערכו של המטבע הישראלי משפיע על מחיר בו נמכרות הסחורות הישראליות בחו"ל. 

עם זאת לא הכל ורוד. באותם שלושה חודשים ירד היצוא החקלאי בשיעור של כ-9%, להיקף של כ-435 מיליון דולר. יצוא רכיבי ההיי טק שרשם, ירידה חדה של כ-19% במהלך 2017, בעיקר בגלל שדרוג קו היצור במפעלי אינטל, עלה בשיעור חד של כ-60% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד, לכ-1.5 מיליארד דולר. יצוא הכימיקלים, שעלה ב-2017 בשיעור של כ-13%, רשם גם במהלך הרבעון הראשון של 2018 גידול של כ-18% והסתכם בכ-2.3 מיליארד דולר.

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, אמר כי "הממשלה שמה לעצמה ליעד לחצות את רף ה-120 מיליארד דולר ייצוא לשנת 2020, זאת לאחר שבירת השיא וחציית רף ה-100 מיליארד כבר בשנת 2017, הודות לפעילות המשותפת של היצואנים, מכון היצוא ומשרד הכלכלה. ליצוא הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל, הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מרכזי לתעסוקה יציבה ושגשוג כלכלי וחברתי".

לדברי השר, "היצואנים הם חוד החנית של התעשייה הישראלית ומהגורמים המובילים בצמיחת המשק. הזירה הבינלאומית מציבה אתגרים מורכבים וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח שתכניות הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה מצליחות לסייע ליצואנים אלו בהתמודדותם בשווקים הבינלאומיים".