אם לא תיסגר ברגע האחרון עסקה למכירת יורוקום לאחים סיידוף על ידי הבנקים, הלילה בחצות תגיע קבוצת יורוקום לפירוק. פרק הזמן בן 10 הימים שנתן לבקשת הבנקים נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט איתן אורנשטיין - פרק זמן שנועד בין השאר כדי להגיע להסכמות בעניין יורוקום נדל”ן - מגיע היום לסיומו.
 

הגורם העיקרי שנוהלו איתו מגעים בימים האחרונים היו האחים סיידוף. האחים מעוניינים לרכוש את אינטרנט זהב, המחזיקה בביקום (בעלת בזק), תמורת 135 מיליון שקל במזומן. אלא שהבנקים סירבו להצעה. נוסף על כך, רשויות הפיקוח של ארה"ב טוענות שלא הופיעו בדוחותיה של חברת ביקום פרטים בנוגע להיבטים הפליליים של הסתבכות בזק, ולכן לא ניתן לחתום על הדוחות הכספיים שלה. כל עוד דוחות אלו אינם מאושרים, לא ניתן היה לפרסם תשקיף לגיוס הון של 120 מיליון שקל. 
 

בעקבות כך כתב אתמול לבנקים עו”ד אמיר ברטוב, בא כוחם של האחים, כי הבנקים לא גילו מספיק נחרצות במכירת יורוקום, “ולו הייתה גמירות דעת מצדכם, ניתן היה להגיש לבית המשפט הצעת לעסקה עד היום ב־13:30 בצהריים”.המשמעות של פירוק יורוקום היא מכירתן בחלקים של אחזקות הקבוצה, הכוללות את יורוקום נדל”ן, את חלל תקשורת, את אנלייט וכמובן את  יורוקום תקשורת - השולטת בבזק.

בזק, אילוסטרציה. צילום: פלאש 90בזק, אילוסטרציה. צילום: פלאש 90

 

נכסי יורוקום נדל”ן המשועבדים לטובת קונסורציום בראשות בנק המזרחי־טפחות כוללים נתח ממניות פרויקט מידטאון ומניות חלל תקשורת. עו”ד חגי אולמן, המייצג את הבנק, יפעל למימוש בטוחות אלה, שבהן מגלים עניין משקיעים כמו קנדה ישראל.