רווחי חברת כרטיסי האשראי כאל צנחו ברבעון הראשון של 2018 ב־42% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב־29 מיליון שקל. הסיבה העיקרית לירידה ברווח היא גידול ניכר בהוצאות התפעול והגיוס, הנובעות מהשקת מועדון שופרסל המשותף לחברה.

חברת האשראי הנשלטת על ידי בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%) אינה חושפת בדוחותיה את ההוצאות בגין המועדון, אבל לפי הדיווחים לבורסה (שבהם מחויבת בתשלום בונוסים של 70 מיליון שקל לשנתיים ותשלום הפרשים במקרה של היעדר הכנסות) הסכום נאמד ביותר מ־150 מיליון שקל.

לאומי קארד מנהל הליכים משפטיים בנושא המועדון נגד כאל, המנוהלת על ידי דורון ספיר. האחרון פורש לניהול מגדל ויוחלף על ידי לוי הלוי. כיו"ר הדירקטוריון משמש רן עוז, אשר איחל לספיר הצלחה בהמשך דרכו העסקית.

הדוח הרבעוני ופרישת ספיר נוצלו לניקוי אורוות לרגל כניסת המנכ"ל החדש. זה ניכר בזינוק בהפסדי האשראי, שעלו ב־46% ל־40 מיליון שקל. למרות הירידה ברווח, מאפייני הפעילות האחרים בכאל הצביעו על המשך הצמיחה. הכנסותיה גדלו ב־10% ל־396 מיליון שקל, תוך גידול נוסף במחזורי העסקאות. ראוי לציון מיוחד הוא הזינוק של 15% בתיק האשראי הצרכני, שהסתכם ב־4.3 מיליארד שקל, ושל 19% במספר הכרטיסים (בזכות מועדון שופרסל).

מספר הכרטיסים גדל בחצי מיליון ועומד כיום על 3 מיליון. מספר הכרטיסים החוץ־בנקאיים גדל ב־943 אלף ל־1.3 מיליון, כאמור בזכות מועדון שופרסל. מחזור העסקאות זינק ב־14% ל־21.5 מיליארד שקל. רווחי המימון גדלו ב־9.4% ל־111 מיליון שקל. הפסדי האשראי זינקו כאמור ב־46% ל־40 מיליון שקל.

דורון ספיר, המנכ"ל הפורש של חברת כאל, אמר בתגובה: "להשקת מועדון שופרסל הייתה השפעה מהותית על תוצאות הרבעון הראשון של 2018: אנו רואים שיפור חד בפרמטרים העסקיים וגידול משמעותי בהוצאות. אנו מרוצים מהשותפות והסינרגיה עם מועדון שופרסל, שברבעון הראשון הגיע לכ־300 אלף לקוחות. התחלנו בהערכות למתן שירותי תפעול והנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות בנק לאומי ובנק הפועלים. לצד זאת, המשכנו את שיתוף הפעולה עם גמא, המיטיב עם בתי העסק הקטנים והבינוניים".