השכר הממוצע של השכירים הישראלים במשק עמד על 10,867 שקל בחודש, כך מסרה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על השכר במשק בחודש מרץ. בלמ"ס ציינו שהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה במעט נמוך יותר – 10,413 שקל בחודש. עוד עולה מהנתונים, כי השכר הממוצע בישראל של עובדים מחו"ל היה נמוך משמעותית – 6,102 שקל בחודש.

בחודש מרץ היו 3.642 מיליון משרות במשק של עובדים ישראלים ו-131,574 משרות נוספות של עובדים מחו"ל (זרים). מפילוח נתוני השכר של השכירים במשק עולה, כי 33.9% (1.236 מיליון) מועסקים בענפים כלכליים, שבהם השכר גבוה מהשכר הממוצע במשק, בעוד ש-66.1% (2.406 מיליון) משתכרים מתחת לממוצע.

בלמ"ס ציינו עוד שבחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בשיעור של 5.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. במחירים קבועים, השכר בחודשים ינואר-מרץ 2018 עלה ב-4.4% במחירים קבועים, בהמשך לעלייה של 3.2% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. בלמ"ס הבהירו, כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים, מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש והוא אינו מושפע מעליות, או ירידות.שיעור העלייה הגבוה ביותר בשכר הממוצע בחודשים ינואר-מרץ במחירים קבועים היה בענפי המידע והתקשורת, כאשר השכר זינק ב-12.6%, בהמשך לעלייה של 5.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. גם במשרות הקשורות לענף הנדל"ן חל זינוק בשכר – 12%. בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים השכר הממוצע לשכיר עלה ב-8% ובמסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים השכר לשכיר עלה בממוצע במחירים קבועים ב-7.8%. בשירותי אירוח ואוכל נרשמה עלייה של 5.5%, בשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח – 4.7%, בתעשייה – 4%, באומנות בידור פנאי – 4%, בשירותי ניהול ותמיכה – 2.9%, בבינוי – 2.3% ובשירותי בריאות, רווחה וסיעוד – 1.4%.

לעומת זאת, השכר הממוצע של שכירים בתחום החינוך ירד בשיעור של 0.3%, שכרם של שכירים בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות ירד בשיעור של 1.9% והשכר של שכירים בענפי החקלאות, ייעור ודיג ירד בשיעור של 2.1%. ירידה חדה נרשמה בשכרם של עובדים במינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי – 4.6%.

בלמ"ס ציינו עוד, כי נתוני המגמה מצביעים על יציבות במספר משרות השכיר במשק בחודשים ינואר-מרץ, לאחר עלייה של 1.4%בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר. בפילוח הנתונים לגובה השכר הממוצע במשק לפי מגזרים, במקום הראשון דורגו המועסקים בחברות פיננסיות עם שכר ממוצע חודשי של 22,116 שקל. במגזר זה מועסקים 2.9% מכלל השכירים במשק.

במגזר הממשלתי, בו מועסקים 18.9% מהשכירים במשק, השכר החודשי הממוצע עמד על 10,259 שקל בחודש. בחברות לא פיננסיות, בהן מועסקים 63.8% מכלל המועסקים במשק], השכר החודשי הממוצע עמד על 11,803 שקל, בענף משקי הבית, בו מועסקים 7% מהשכירים השכר החודשי הממוצע עמד על 4,799 שקל בלבד ובמל"כים פרטיים, בו מועסקים 7.4% מהשכירים, השכר היה מעט גבוה יותר – 5,718 שקל בחודש.

לראשונה הציגה הלמ"ס נתונים אודות משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההיי-טק לשנת 2017. בשנת 2017 היה השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההיי-טק – 21,542 שקל בחודש – עלייה של 2.2% לעומת שנת 2016. עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2017 היו 302.5 אלף משרות שכיר בהיי-טק – עלייה של 4.3% לעומת 2016. שיעור המשרות בתחום ההיי-טק היוו 8.4%מכלל משרות השכיר במשק.