הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את האומדן הראשון לצמיחה הכלכלית של ישראל ברבעון הראשון של השנה. מדובר בגידול של 4.5% בחישוב שנתי ובעליה מתמשכת בצמיחה הכלכלית. זאת לאחר עליה בת 4.5% גם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ועליה של 4.3% ברבעון השלישי של 2017. התוצר המקומי הגולמי ללא מסים נטו על הייבוא, שלא הושפע מהעלייה בהכנסות ממיסים בגלל הגידול ביבוא כלי הרכב, עלה ברבעון הראשון השנה ב-3.2% לאחר עליה של 4.5% ברבעון הקודם.

באותה תקופה, התוצר העסקי עלה ב-5.4% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 4.6% ברבעון הקודם ושל 4.9% ברבעון השלישי בשנת 2017. בין הסעיפים שרשמו עליות חדות - ייבוא הסחורות והשירותים שרשם עליה בת 20.7%, לאחר עליה של 5.5% ברבעון הקודם.

ייבוא שירותים (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד' ויבוא שירותי תיירות) עלה ב- 11.2% בחישוב השנתי. עליה חזקה גם בצריכה הפרטית שברבעון הראשון עלתה ב-9.7%  שמשמעותה עליה של 7.7% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש. ייצוא הסחורות והשירותים (למעט חברות הזנק ויהלומים) עלה ברבעון הראשון של 2018 ב-9.5% בחישוב שנתי לאחר עליה של 12.5% ברבעון הקודם.
 

העליה ביצוא ברבעון הראשון של 2018 משקפת עליה של 5.2% בייצוא התעשייתי, של 8.8% בייצוא ענף החקלאות, של 23.5% בייצוא השירותים האחרים (למעט חברות הזנק ותיירות) ושל 0.6% ביצוא שירותי תיירות. 

בנוסף, היתה ירידה ביצוא חברות הזנק וביצוא יהלומים , כך שסך ייצוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון של 2018 ב-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 9.5% ברבעון הקודם.