מנכ"ל בנק אגוד ישראל טראו ייאלץ בקרוב לסיים את תפקידו, וזאת על רקע כישלון המיזוג עם בנק מזרחי טפחות. בתגובה לפניית "מעריב־השבוע" מסר טראו כי הוא מנוע בשלב זה מלהתייחס לידיעה. בעלי השליטה בבנק כבר פנו לכמה מועמדים והציעו להם את התפקיד. אחד מהם הוא חיים פרייליכמן, מנכ"ל הבנק הקודם, שככל הנראה השיב בשלילה. יש לציין כי לנוכח מצבו של בנק אגוד, איתור מנכ"ל חדש הוא משימה לא פשוטה.

הבעלים מתכוונים לערער על החלטת רשות ההגבלים העסקיים שלא לאשר את המיזוג. אם הערעור יתקבל והמיזוג יאושר, המנכ"ל החדש יישאר ללא תעסוקה. אם המיזוג לא יאושר, בפני המנכ"ל הפוטנציאלי צפויה משימה לא פשוטה, בעיקר בהתחשב במגבלות השכר המוטלות כיום על בכירי הבנקים. על רקע זה ייתכן שבסופו של דבר לתפקיד ייבחר אחד מחברי הנהלת הבנק.

טראו, שמונה לתפקיד מנכ"ל בנק אגוד לפני כחמש שנים, החליף בתפקיד את חיים פרייליכמן. קודם לכן הוא שימש בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית, בהם חבר הנהלת הבנק הבינלאומי, וניהול בנק אוצר החייל.

הבעלים מאוכזבים מכך שטראו לא הצליח לקדם את המיזוג ומכך שברשות ההגבלים הובן ממנו שהוא תומך בהמשך פעילות אגוד כבנק עצמאי. עם הבעלים נמנים משפחת לנדאו, יורשי לובינסקי, ואיש העסקים שלמה אליהו (שקיבל ארכה נוספת למכירת אחזקותיו בבנק).

בנק אגוד. צילום: אלוני מורבנק אגוד. צילום: אלוני מור

בהחלטתם להחליף את המנכ"ל נסמכים הבעלים על ההנחה שרשות ההגבלים הבינה מהנתונים שנמסרו לה שאין מניעה שבנק אגוד יפעל גם בעתיד כבנק

עצמאי. כך למשל הובהר לה שבנק אגוד נמצא במגעים לאיתור מערכת מחשוב חלופית.

עוד הובן שהבנק יוציא אל הפועל תוכנית התייעלות מקיפה וכי תוכנית "חשבון הפוך", שבאמצעותה גויסו 6,000 לקוחות, אכן הצליחה מבחינה עסקית.

בעלי הבנק סבורים שאגוד יתקשה לפעול לאורך זמן כבנק עצמאי ולהתחרות בבנקים הגדולים. ביקורת רבה במיוחד יש להם על העובדה שהנתונים שהועברו על "חשבון הפוך" לא היו מדויקים, בלשון המעטה, ולקוחות שהצטרפו החזיקו חשבון נוסף בבנק אחר ועם סיום המבצע חזרו לאותו הבנק. את האשם בנושא הם תולים כאמור, במנכ"ל טראו.

מנגד, יו"ר הדירקטוריון זאב אבלס נתפס כמי שתמך במהלך המיזוג וניסה לשכנע בכל יכולתו את הגורמים הרלוונטיים לאשר אותו. כאמור, בעלי השליטה החליטו לערער בפני בית הדין להגבלים על ההחלטה שלא לאשר את המיזוג. הערעור יוגש על דעת בנק מזרחי טפחות, שעדיין מעוניין במיזוג ובניגוד להערכות מוקדמות לא נסוג ממנו.

את מסמכי הערעור מכינה עו"ד דליה טל, שטיפלה בהליך המיזוג כולו. 30 הימים שהוקצבו להגשת הערעור יפקעו בשבוע הבא, אולם באגוד ביקשו דחייה. הבעלים מבקשים לקבל לידם את כל החומרים שעליהם נסמכה רשות ההגבלים בהחלטה, השגויה מבחינתם, שלא לאשר את המיזוג.