רשויות המערכת הפיננסית האמריקאית מונעים מישראלים המתגוררים בארה”ב, כולל דיפלומטים, לקבל ייעוץ השקעות בישראל עבור נכסיהם הפיננסיים. מתברר כי ממשלת ארה”ב חייבה את הבנקים בישראל למנוע ייעוץ מאזרחים ישראלים שהעבירו את מרכז חייהם לארה”ב. עניין זה נבחן על פי ויזת עבודה או ויזת הגירה. הנימוק להחלטה גורס כי בנקים זרים אינם יכולים להעניק ייעוץ בניירות ערך לתושבים אמריקניים, מכיוון שלא הוסמכו לכך על פי התקנות בארה”ב.

מבדיקת "מעריב־השבוע" עולה כי בנק שאינו מחזיק ברישיון “ברוקר דילר” אינו מוסמך לתת ייעוץ כזה, ולמרבית הבנקים הישראלים הפועלים בארה”ב אין רישיון כזה. עובדה זו פוגעת בתושבים שמרכז חייהם בישראל ולמרביתם יש נכסים פיננסיים במדינה.

בתוך כך, הבנקים הישראלים דרשו מכל הדיפלומטים הישראלים בחו”ל למלא טפסים להצהרת מס במדינה שבה הם שוהים, ולהגיש זאת לבנק בישראל. כאשר אחד הדיפלומטים סירב לעשות כן, בנק דיסקונט בישראל, שהמנכ"לית שלו היא לילך טופילסקי אשר, חסם את החשבון שלו. זאת אף שהוכיח כי הוא דיפלומט ישראלי, כי אין לו כל הכנסות בארה”ב (למעט שכרו המשולם דרך אוצר המדינה בירושלים) וכי הוא אינו מתכוון להישאר בארה”ב. יש לציין כי בנק דיסקונט בארה”ב מנוהל על ידי אורי לוין.

בתגובה לפניית מעריב נמסר מבנק דיסקונט: “איננו מוסרים פרטים על לקוחות הבנק. בנק דיסקונט פועל כנדרש על פי הדין האמריקאי וכללי ה־FATCA. אלה מחייבים את הלקוחות לחתום על מסמכים הנדרשים לצורך הסדרת מעמדם ופעילותם בחשבון”.