שנת הלימודים האקדמית הסתיימה בחודש שעבר, ולדרישת תנועת “הצלחה” התבקשו המוסדות האקדמיים לפרסם את היקף התרומות שקיבלו בשלוש השנים האחרונות ואת שמות התורמים. חלק מהמוסדות לא הסכימו לפרסם פרטים אלה, או שהסכימו חלקית, בשל חוק חופש המידע, לטענתם. עו”ד אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה", אמר: “תמונת המשאבים הציבוריים והפרטיים המשרתים ומשמשים מוסדות אקדמיים ובכלל זה משאבי התרומה, היא מידע בעל חשיבות ועניין ציבורי גבוהים. ניתן באמצעות תמונה זו להבין טוב יותר תהליכים, החלטות וסדרי עדיפות הקשורים בניהול המערכת האקדמית”.

מהנתונים ניתן לראות כי בטכניון ובאוניברסיטה העברית, סך התרומות הוא הגדול ביותר: בטכניון, בעוד שב־2015 היקף התרומות היה 404 מיליון שקל, ב־2016 הוא הגיע ל־419.5 מיליון שקל, אך ב־2017 ירד ל־398 מיליון שקל. באוניברסיטה העברית, היקף התרומות עלה משמעותית: ב־2015 ל־106 מיליון דולר, ב־2016 82 מיליון דולר וב־2017 121.7 מיליון דולר.

לאוניברסיטת בן גוריון אלפי תורמים והיקף התרומות מידי שנה אינו יציב. בשנת 2017 הוא עמד על 40.4 מיליון דולר, ב־2016 הסכום היה 52.7 מיליון דולר וב־2015, 40.3 מיליון דולר. לאוניברסיטת חיפה למעלה מ־200 תורמים, בהם חברת התרופות פייזר, הקרן החדשה לישראל וחברת נמלי ישראל. ב־2015 התרומות עמדו על 16.7 מיליון דולר, ב־2016 14.8 מיליון דולר וב־2017 15.2 מיליון דולר.

באקדמית ת”א־יפו, הועברו נתונים לתשעת החודשים הראשונים של השנה בלבד. ב־2015 היקף התרומות עמד על 1.4 מיליון שקל, ב־2016 ירד לכמיליון שקל, אך ב־2017 עלה ל־1.9 מיליון שקל. בשנקר לא הסכימו לחשוף מידע בנושא והסבירו זאת בשל סעיפים בחוק חופש המידע. “התורמים הביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זהותם ופרטי תרומתם. זהו עניינם הפרטי והאישי”, נאמר שם.

במכון הטכנולוגי חולון חשפו את סכומי התרומות אך הייעוד שלהן לא מופיע. כך ניתן לראות בין היתר כי 20 אלף שקל נועדו להדפסת ספר לתערוכה לרגל מלאת 20 שנה לרצח יצחק רבין ז”ל ו־20 אלף שקל לתרומה לסטודנטים יוצאי אתיופיה. ב־2015 סכום התרומות עמד על 627 אלף שקל ב־2016 103 אלף שקל וב־2017 37 אלף שקל.

במכללה האקדמית ספיר מסרו את נתוני התרומות שניתנו למכללה בשנים 2015־2016, אך לא מסרו פירוט לגבי התרומות לשנת 2017 מפני שלדבריהם לא הוגש דוח כספי לשנת זו. ב־2016 גובה התרומות למכללה עמד על כחמישה מיליון שקלים, ירידה בכחצי מיליון שקל מ־2015, אז עמד גובה התרומות על 5.4 מיליון שקל.