חודש יולי היה חודש קשה לחקלאות כאשר במהלך 31 ימי החודש היא ספגה פגיעות קשות. טרור העפיפונים גרם עד עכשיו נזק של כ-150 מיליון שקלים,  אך מתברר שמזג האוויר החם מאוד ביולי כבר גרם לפגיע קשה בחקלאות של כ-15 מיליוני שקלים במהלך חודש אחד.אך מתברר שלא רק חודש יולי של 2018 היה חודש קשה לחקלאות אלא גם ששת החודשים שקדמו לו. ההתחממות הגלובלית מכה גם בחקלאים הישראלים, ומעבר לנזקי החום, אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף תופעות של מזג אוויר קיצוני ולפגיעה כלכלית עצומה בחקלאים. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי במחצית הראשונה של 2018 בלבד שילמה החברה לחקלאים פיצויים בהיקף שיא של למעלה מ-155 מיליון ש"ח. זאת לעומת כ-180 מיליון ש"ח ששילמה החברה למגדלים עבור נזקי מזג האוויר בשנת 2017 כולה.יצוין כי מזג האוויר במחצית הראשונה של השנה היה הפכפך במיוחד, אירועי גשם וברד חזקים התרחשו גם במהלך החודשים מאי ויוני וגרמו לנזקים משמעותיים, בעיקר לגידולי הפלחה שנקצרו וטרם נאספו. הנזק מהברד נובע מפגיעה בקליפת הגידולים ומפסילת הגידול לשיווק. הגשמים, ובמיוחד הגשמים המאוחרים, גרמו לנזקים של כ-24 מיליון ש"ח. הרוחות העזות והסערות גרמו לנזקים של למעלה מ-15 מילון ש"ח. הנזקים התבטאו בעיקר בנשר של פירות מהעצים וקריסה של בתי גידול וחממות. נזק משמעותי נוסף נגרם באירוע סערה שהתרחש במהלך חודש ינואר במהלכו התקבלו בחברה למעלה מ-500 דיווחים ובכלל זה על הצפות ושיטפונות. במחצית הראשונה של השנה אירועי חום קיצוני גרמו לנזקים למעלה מ-11 מיליון ש"ח. עיקר הנזק למגדלי בעלי החיים נבע בעיקר בשל מחלות שונות.שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט אמר כי "עבור רבים מאיתנו, התחממות כדור הארץ והשינויים האקלימיים הם במקרה הטוב נושא לשיחה, עבור החקלאים מדובר בהתמודדות יומיומית ובנזקים כלכליים עצומים. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר ומאופיין באירועים עוצמתיים שכמעט שלא ניתן להתמודד עימם. בנוסף, אם בעבר כל אחת מעונות השנה אופיינה בתופעות אקלימיות ספציפיות, ובהתאם לכך הותאמו הגידולים, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות חריגות כמו גשמים עזים או ברד, גם בחודשים מאוחרים כמו מאי ויוני, תוך שהם מסבים נזקים כבדים לגידולים. ללא התמיכה הממשלתית וללא הביטוח, החקלאות בישראל הייתה קורסת לחלוטין, על כל המשתמע מכך".