בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו קבע כי מסעדת "קפה נואר" פגעה בהתארגנות הראשונית של עובדיה וחייב אותה בפיצויים של 300 אלף שקלים. בין היתר, נקבע שהמסעדה – בניגוד לדין - פיטרה עובדים שהיו ממובילי ההתארגנות, תמכה ועודדה הקמת "ועד מטעם" כדי לפגוע בהתארגנות, ופעלה להסית את עובדי המסעדה נגד חברי ועד הפעולה וארגון העובדים (הסתדרות הנוער העובד והלומד).

כך, בין היתר, קבעה השופטת יפית מזרחי לוי בפסק דינה: "לאחר ששקלנו טענות הצדדים וראיותיהם מצאנו כי בשלב שלאחר ההכרה ביציגות – נעשו מספר פעולות שהוכחו ככאלה אשר השפיעו על ההתארגנות ובכלל זה הקמת 'ועד מטעם', שינוי באופן חלוקת הטיפים והוצאה לפועל של תוכנית לרכישה של קינוחים מגורם חיצוני, ניוד ופיטורי עובדים, וסירוב המשיבה לקבל עבודה חלקית – אשר השתכנענו כי נעשו שלא בתום לב, והיה בהן כדי לפגוע במימוש הזכות להתארגנות העובדים, בעקרונות יסוד וזכויות עובדים במישרין או בעקיפין".

 בית הדין אף קבע ש"מדובר בהפרות מצטברות ומתמשכות, עם השלכות קשות על ההתארגנות". עו"ד אסנת לונגמן ממשרד ארנה לין ושות', שייצגה את הסתדרות הנוער העובד והלומד ואת ועד עובדי קפה נואר: "סוף סוף, לאחר מאבק קשה שהחל לפני שנה וחצי, קיבל בית הדין לעבודה את טענותינו כנגד הנהלת קפה נואר, פסק פיצויים בגובה 300,000 שקלים, וקבע שהמסעדה פעלה בשיטתיות, באופן מתמשך ומנוגד לחוק כדי לפגוע בהתארגנות העובדים ובעובדים שהובילו אותה.

"בית הדין קיבל את טענותינו על פעולות אסורות רבות בהן נקטה קפה נואר – בכך שפיטרה עובדים בגלל מעורבותם בהתארגנות והביאה אחרים להתפטר, נקטה בפעולות הפחדה שונות כנגד עובדי המסעדה, הסיתה כנגד ההתארגנות ומוביליה, פגעה בזכות השביתה שלהם ועוד. האמירות הקשות העולות מפסק הדין מעידות על החומרה בה רואה ביה"ד את מעשי קפה נואר", הוסיפה.