שבי שמר, המנכ”לית החדשה של בנק אגוד, תיהנה משכר חודשי מפנק בסכום העומד על 145 אלף שקל. כך עולה מהסכם ההעסקה שלה שאושר ערב החג על ידי ועדת התגמול בדירקטוריון. ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק, שתתכנס בסוף החודש הבא. ההסכם עם שמר נחתם לתקופה של שנתיים - עד 17 באוגוסט 2020. על פיו, החל מינואר 2020 יועלה שכרה החודשי ל־150 אלף שקל. גובה השכר נקבע לפי התנאים המקובלים בבנקים ביחס לגודלו של בנק אגוד.

ההסכם החדש מבטיח את תנאי העסקתה של שמר לאורך כל השנתיים. זה חשוב מבחינתה, שכן בעלי השליטה בבנק אגוד מעוניינים להתמזג עם בנק מזרחי־טפחות. בקשת המיזוג נדחתה על ידי הממונה על ההגבלים, ובעקבות זאת הוגש לפני כחודשיים ערעור לבית הדין להגבלים עסקיים - שעדיין לא נדון.

אם המיזוג ייצא בסופו של דבר אל הפועל, תפסיק המנכ”לית לכהן בתפקיד - אולם כאמור תנאי העסקתה יובטחו.

נוסף לשכר תהיה המנכ”לית החדשה זכאית לבונוסים על פי נוסחה שנקבעה בהתאם לתנאי הרווחיות. הבונוסים שישולמו כפופים לתקרת השכר המותרת לפי חוק שכר הבכירים, העומדת על 2.5 מיליון שקל לשנה. אם תהיה חריגה מהתקרה המותרת, יקוזזו הבונוסים. במקרה שבכל זאת יוחלט לחרוג, הדבר יהיה מותנה באישור האסיפה הכללית.

שמר זכאית, בהתאם לחוזה החדש, במקרה של הפסקת עבודתה לפיצויים בשיעור 135% משכרה האחרון ולמענק הסתגלות בסך שתי משכורות. עד למינוייה למנכ”לית כיהנה שמר כחברת הנהלה וכראש האגף הקמעונאי בבנק. מינוייה למנכ”ל נעשה לאחר שמאמצי בעלי השליטה לגיוס מנכ”ל חיצוני לא עלו יפה, בין השאר מהחשש שמדובר בתקופת כהונה זמנית. שמר נענתה לאתגר והסכימה לקבל את התפקיד, כי ממילא לא היה לה מה להפסיד. אם המיזוג לא יאושר, היא כאמור תישאר בתפקיד.