במטרה להקל על עסקים קטנים, הפיקוח על הבנקים הגדיר מסלול עמלות עו"ש במחיר קבוע, עבור חבורת קטנות וזעירות שמחזור פעילותם השנתי עד ל-5 מיליון שקל. העיקרון של התקנות החדשות היא קביעת סכום קבוע על סל פעולות רחב ולא על כל פעולה בנפרד.

כל עסק קטן יצורף ע"י הבנק אוטומטית למסלול עמלות עו"ש קבוע שמותאם לו ויחסוך עד מאות שקלים בשנה. לפי המידע שהועבר מהבנקים, הצעד האמור יחסוך לכ-160 אלף עסקים קטנים, בעלי מחזור של עד 5 מיליוני ש"ח, ולעוסקים מורשים סך של כ-40 מיליוני ש"ח במצטבר, שמשמעותם בממוצע מאות שקלים לכל עסק קטן בשנה. 

במסגרת התקנות החדשות עסקים קטנים וזעירים ישלמו תשלום חודשי קבוע של עד 30 שקל, עבור מסלול מורחב שיכלול עד 50 פעולות בערוץ ישיר (כלומר באתר האינטרנט של הבנק, באפליקציה, מכשירים אוטומטיים, עמדה דיגיטלית בסניף וכו') ועד 10 פעולות פקיד.
 

בעקבות התקנות החדשות ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים אמרה בין השאר: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות בהקלה על העסקים הקטנים, והצעד עליו הכרזנו, של העברתם למסלול עמלות קבוע, יוביל להוזלת העלויות הבנקאיות שהם משלמים. צעד זה מצטרף להפחתה בעמלות הסליקה של כרטיסי אשראי שצפויה בינואר 2019, על רקע הפחתה נוספת בעמלה הצולבת עליה הכריז הפיקוח על הבנקים והתגברות התחרות בשוק הסליקה".