הכנסות הגז: דין וחשבון של משרד האנרגיה קבע אתמול כי היקף ההכנסות מתמלוגי גז ומחצבים הסתכם בשנת 2019 ב־864 מיליון שקל בלבד, 842 מיליון שקל מתוכם - הכנסות מגז. 

חלק הארי של ההכנסות (836 מיליון שקל) הגיע מקידוח תמר. התמלוגים מיום ההפקה היחיד שבוצע אשתקד בקידוח לווייתן הסתכמו ב־327 אלף שקל. במשרד מעריכים כי צפי ההכנסות ל־2020 מתמלוגים אלו יסתכם ב־1.5 מיליארד שקל.

נתוני משרד האנרגיה כוללים אך ורק את ההכנסות בגין תגמולים שוטפים. הם אינם כוללים את מס החברות ואת מס ששינסקי (המס הנוסף שעליו סוכם בעקבות מתווה הגז) שייגבה החל מ־2020 בקידוח תמר בלבד והחל מ־2024 גם מקידוח לווייתן.

אסדת גז טבעי. צילום: אלבטרוס צילומי אוויראסדת גז טבעי. צילום: אלבטרוס צילומי אוויר


על פי הדוח, ההכנסות מגז טבעי ב־2019 היו נמוכות ב־2.5% בהשוואה ל־2018, בין השאר עקב פיחות של 8% בשקל לעומת הדולר ומהפסקה זמנית של הפקת גז עקב תקלה בקידוח תמר. קידוח תמר הניב מתחילת ההפקה בשנת 2013 כ־5.18 מיליארד שקל. 

נוסף על תמלוגי הגז הטבעי והנפט, ב־2019 נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים של 10.7 מיליון שקל והכנסות של 5.6 מיליון שקל מאגרות. בשל נתונים אלה, הבטחות הפוליטיקאים על ניצול קרן העושר והשימושים בה להשקעות בבריאות ובחינוך חסרות כיסוי. קרן העושר תוקם, אם בכלל, ב־2021 בלבד.