כ-1,400 בעלי דירות בתל אביב שאינן בשימוש למגורים יאלצו לשלם תוספת ארנונה ממוצעת של כעשרת אלפים שקל. כך הודיעה היום (שני) עיריית תל אביב, שהחלה לשלוח הודעות חיוב ארנונה מוגדל. בעירייה הבהירו שאת הארנונה המוגדלת ישלמו בעלי מבנה מגורים שאינו בשימוש במשך תקופה ארוכה וזאת, במגמה לעודד השכרת דירות אלה ובכך להגדיל את היצע יחידות הדיור בעיר, על רקע השתוללות מחירי השכירות.מבנה מגורים שאינו בשימוש יחויב בתעריף 220.78 שקל למ"ר לשנה, בכל האזורים. הגדלת החיוב מבוססת על נתוני צריכת המים במשך כשנה.


מועצת עיריית תל אביב יזמה לראשונה את הגדלת תעריף הארנונה לדירות מגורים כבר בשנת 2011, כחלק משורת צעדים בתחום הדיור ואף פנתה בשנים האחרונות למשרד הפנים בבקשה לשינוי צו הארנונה.עם חקיקת תקנות ההסדרים בוועדת הכספים של הכנסת בשנת 2013, נקבע כי ההגדרה למבנה מגורים שאינו בשימוש היא "מבנה מגורים שלא התגורר בו איש דרך קבע בתשעה מבין שנים עשר החודשים שקדמו ל-1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה".לרשות בעלי הדירות, עומדת הזכות להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום. במקביל, העירייה הודיעה שתינתן לבעלי הדירות פריסת תשלומים ללא ריבית והצמדה – עד 12 חודשים.עם זאת, שאלה אחת עדיין נותרה פתוחה: האם הגדלת הארנונה תשחרר לשוק השכירות התל אביבי עוד יחידות דיור, או שמדובר בבעלי אמצעים ותושבי חוץ, שתשלום של עוד כמה אלפי שקלים לא ישנה את דעתם.