שר האוצר משה כחלון נענה ללחצים שהופעלו עליו בחודשים האחרונים והסכים לבצע התאמות שיאפשרו את אישור החוק למיסוי דירה שלישית, שהועלה לדיון הערב (חמישי) בוועדת הכספים של הכנסת. על פי ההקלות, מי שמחזיק שלוש דירות אך שווי שתיים מהדירות הזולות שבהן אינו עולה על מיליון שקל יהיה פטור מתשלום מס. מי ששווי שתי דירותיו הזולות יעמוד על 1.4 מיליון שקל, ישלם מס מופחת, ובעלי דירות בשווי גבוה יותר ישלמו מס מלא. על מנת לסגור את הפער בהפסד ההכנסות ממסים (ההכנסות נאמדו ב־800 מיליון שקל בשנה) הוחלט שתקרת המס תעלה מ־18 אלף שקל ל־24 אלף שקל.כדי לעודד את בעלי הדירות למכור, נשקלו מספר אפשרויות: הפקדה של תמורת המכירה בקופת גמל לחמש שנים עם פטור ממס, פטור ממס שבח למי שימכור בתוך תשעה חודשים את הדירה השלישית או מענק של כ־50 אלף שקל למי שהחליט למכור את הדירה.יש לציין כי מדובר באפשרות בעלת ההסתברות הגבוהה ביותר. כל ההצעות הללו התקבלו בלחצם של מספר חברי כנסת, בהם יו"ר ועדת הכספים משה גפני ויו"ר הקואליציה דוד ביטן.