בחודשים יוני-אוגוסט נמכרו 6,870 דירות חדשות, עלייה של 5.9% לעומת שלושת החודשים שקדמו להם (מרץ-מאי), כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, בסקירה שנתית, ב-12 החודשים האחרונים חלה דווקא ירידה של 15.4% במכירת דירות חדשות בהשוואה לשנה שקדמה לה. 28% מהדירות החדשות נמכרו באזור המרכז, לעומת 7% בלבד באזור ירושלים.מתחילת השנה נמכרו 17,290 דירות חדשות, כשהמחוז המבוקש ביותר הוא מחוז המרכז, בו נמכרו 4,977 דירות חדשות. הבא האחריו הוא מחוז חיפה, עם 3,631 דירות חדשות. מחוז תל אביב עם 3,139 דירות, מחוז הדרום עם 2,711 דירות, מחוז הצפון עם 1,608 דירות ומחוז ירושלים עם 1,224 דירות.

מכירת דירות חדשות בחודשים יוני-אוגוסט 2017. נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמכירת דירות חדשות בחודשים יוני-אוגוסט 2017. נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


הלמ"ס גם סיפקה נתונים לגבי כמות הדירות המבוקשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן). בשלושת החודשים האחרונים עמדה על הכמות הזו על 10,550 יחידות, מתוכן כ-65% דירות חדשות למכירה. 
בין החודשים ספטמבר 2016 לאוגוסט 2017, חלה ירידה של 12.7% בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה לשנה שקדמה לה. 27% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות היתה באזור המרכז, לעומת 8% בלבד באזור ירושלים.