"הליקויים שהועלו בביקורת מעלים את החשש, כי הון שחור מושקע בענף הנדל"ן בישראל", כך מתריע מבקר המדינה, יוסף שפירא, שפרסם דו"ח ביקורת נוקב במגוון נושאים כלכליים. שפירא פרסם את החלק הכלכלי בדו"ח הביקורת לשנת 2016 ומתח ביקורת קשה על התנהלות רשות המיסים בכל הנוגע למאבק בהון השחור המושקע בענף הנדל"ן. "המאבק בהון השחור ובפרט זה המושקע בנדל"ן, יכול להגדיל את פוטנציאל הגבייה של מיסי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ", קובע שפירא ומזהיר עוד: "לכספים שאינם מדווחים לרשויות המס יש חלק בביקושים בשוק הנדל"ן והם עלולים להביא לעלייה נוספת במחירי הנדל"ן".

מבקר המדינה מתריע עוד, כי מחירי הדיור בישראל מצויים בשנים האחרונות בעלייה ניכרת ואפיק ההשקעה בנדל"ן הפך לאחד מאפיקי ההשקעה האטרקטיביים ביותר עבור משקיעים משכבות המעמד הסוציו-אקונומי הבינוני והגבוה.

הדו"ח תוקף במרומז את המיסוי המופחת יחסית המוטל על בעלי דירות להשקעה לעומת ההשקעות בשוק ההון. "הסדרי המס המוטלים על נדל"ן בישראל יצרו תמריץ חיובי להשקיע במקרקעין בישראל וזאת, בשל השוני המשמעותי ביחס להשקעות אלטרנטיביות – בעיקר בתחום שוק ההון. לגידול ברכישת דירות להשקעה ישנה השפעה על העלייה ברמת מחירי הדירות", הוא מתריע."רשות המיסים לא ביצעה פעולות סדורות לאיתור משקיעי נדל"ן, שייתכן כי מימנו את רכישותיהם באמצעות הון שחור, למרות שכל הנתונים מצויים בידיה", קובע שפירא – "על רשות המיסים, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, לבחון את האפשרות להצלבת מידע כבר בשלב הדיווח על עסקת המקרקעין, על מנת לבחון חריגות ביכולת הכספית לביצוע העסקית".

בדו"ח נטען עוד על מודיעין לוקה בחסר ברשות המיסים בתחום הנדל"ן. "מהנתונים עולה, כי בשנת 2014 90% ממרכזי המודיעין לא עמדו ביעדים שהוגדרו ובשנים 2016-2015 – 80% ממרכזי המודיעין לא עמדו ביעדים".

המבקר סבור שעל רשות המיסים להשקיע מאמצים למיגורה של תופעת הלבנת ההון באמצעות רכישת מקרקעין וסבור שמיגור התופעה צפוי להביא להגברת היצע הנדל"ן בשוק, לתחושת צדק חברתי ולצמצום אי-השוויון. "הליקויים שהועלו בדו"ח גם מצביעים על הצורך בהתייעלות של רשות המיסים בטיפולה בעסקאות מקרקעין, באמצעות שיפור שיטות עבודה קיימות, הידוק הקשר בין מערכי המס השונים ובניית מערכות מידע ממוחשבות, אשר יועילו ליצירת הרתעה יעילה ולהגברת גביית המיסים", הוא מציין: "רשות המיסים לא ביצעה פעולות סדורות לאיתור משקיעי נדל"ן, שייתכן כי מימנו את רכישותיהם באמצעות הון שחור, אף על פי שכל הנתונים מצויים בידיה".

שפירא גם מותח ביקורת על היעדר מנגנון אחיד ברשות המיסים לרישום של תושבי חוץ הפועלים בישראל. "דבר זה פוגע ביכולתה של רשות המיסים לאתר את חייבי המס מתוכם", הוא קובע – "עבודת המודיעין באגף מס הכנסה אינה נעשית באופן המיטבי לגילוי עבירות מס, דבר ההולך ופוגע יותר ויותר בכוח ההרתעה של שלטונות המס מפני העלמת הכנסות ועלול לעודד נישומים להקל ראש במילוי חברתם האזרחית", מסכם שפירא – "על רשות המיסים לבחון באופן מקיף את מערך המודיעין במה המודיעין של מס הכנסה, במשרדי החקירות ובמשרדי השומה ולערוך בחינה מקיפה של כל מערך המודיעין".