מדד מחירי הדירות עלה בשנת 2017 בשיעור של 2.4%, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, בחודש נובמבר המגמה של העלייה המתמדת במחירי הדירות נבלמה ועל פי נתוני הלמ"ס חלה ירידה של 0.3%. עוד עולה מהנתונים, כי בחודשים אוקטובר-נובמבר חלה ירידה של 0.6% במדד מחירי הדירות החדשות.

בלמ"ס ציינו עוד, כי בחודשים ספטמבר-נובמבר חלה ירידה של 11.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו, סך הכל 5,630, לעומת החודשים יוני-אוגוסט. עוד עולה מהנתונים, כי נרשמה עלייה של 22.1% במספר הדירות החדשות שלא נמכרו, לאחר שהחלה בנייתן. בלמ"ס ציינו עוד שבחודשים דצמבר-נובמבר חלה ירידה של 16.4% בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים.

משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון פרסמו לפני כשבועיים את נתוני שנת 2017 בנדל"ן. מהנתונים עולה כי שנת 2017 הייתה שנת שיא בתכנון ובשיווק קרקעות, כאשר המדינה תכננה במהלך 2017 127,000 יחידות דיור ושיווקה קרקע ל- 69,249 יחידות דיור.