עיצומי הכבאים פוגעים בדיירים שכניסתם לדירות החדשות שאותם קנו מעוכבת. טופסי 4 מטעם נציבות הכבאות מהווים את אחד ההיתרים לכניסה לדירה. אזרחים וקבלנים הפונים לקבלת ההיתר נענים בשלילה עקב העיצומים. על פי נתונים מהשטח, בשבוע האחרון בלבד עוכבו כ־500 פניות לקבלת ההיתר.

הכבאים גם לא מספקים שירותי מענה טלפוני, וסוקרים מטעם אגף הבטיחות הנשלחים לביקורות שנתיות בבתי עסקים לא חותמים על הדו"חות. אבי אנקורי, יו"ר ארגון הכבאים אמר כי "אלה עיצומים של אין ברירה".


שלשום פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי בשלושת החודשים האחרונים, בין דצמבר 2017 לפברואר 2018 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-9,210 יחידות, ירידה של 4.8% לעומת שלושת החודשים שקדמו להם. גם בתוך התקופה של שלושת החודשים, נרשמה ירידה בין חודש לחודש. בפברואר נמכרו 1622 דירות לעומת 1747 בינואר ו-1978 בדצמבר. 
 
מדובר במגמה מתמשכת, שכן ב-12 החודשים האחרונים, בין מרץ 2017 לפברואר 2018, נרשמה ירידה של 20.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו, השוואה ל-12 החודשים הקדמים (מרץ 2016-פברואר 2017). 
 
ההתקררות בשוק הדיור גם בא לידי ביטוי בגידול במלאי הדירות החדשות הלא מכורות שכן בסוף חודש פברואר עמד על 23,426 יחידות לעומת 22,838 בחודש ינואר.

כ-33% מן הדירות החדשות בתקופה מרץ 2017 -פברואר 2018 נמכרו במחוז המרכז, כ%17 בכל אחד מהמחוזות חיפה ותל אביב ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו כ-8% ו-7% בהתאמה.