הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) נתונים על כמות מכירת דירות חדשות בישראל, ברבעון השני של השנה. מדובר בחודשים אפריל מאי ויוני, ומהנתונים עולה כי שוק הדיור למגורים ממשיך להתקרר. במהלך חודש יוני השנה, נמכרו 1,814 דירות חדשות, ירידה של 23% לעומת יוני בשנה שעברה. נתון נוסף שמלמד על הירידה במחירים, הוא מספר הדירות החדשות שנשארו על המדף, ומחכות לקונים. מספרן עומד, נכון לסוף חודש יולי, על 23,640 דירות. 
במהלך הרבעון כולו, נמכרו כ-5,330 דירות חדשות, ירידה של 16.33% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2017. בסך הכול, מדובר בעלייה של 3.8% בביקושים לדירות בתקופה זו, כאשר הכמות המבוקשת של דירות חדשות, שהחלה בנייתן, עמדה במהלך שלושת החודשים האחרונים על 8,890 יחידות דיור, כ-60 אחוזים מהדירות נמכרו, ו-40 אחוזים אינן למכירה. 
בלמ"ס מסבירים, כי העלייה חלה בעיקר בשל שינויים עונתיים כמו השפעת החגים. בחינת נתוני המגמה מראים כי מגמת הירידה נמשכת ממאי 2016, בקצב של 1.5% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה. עוד עולה כי מבחינת פריסה גיאוגרפית, בשלושת החודשים אפריל-יוני 2018, כ-26.3% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-19.8% היו במחוז הצפון, כ-17.5% במחוז תל-אביב, כ-12.4% במחוז חיפה וכ-9.2% בלבד - במחוז ירושלים.

הדירות שנמכרו מהוות יותר מ-70% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד מן המחוזות תל אביב, המרכז וחיפה. לעומת זאת, במחוז הצפון הדירות שנמכרו מהוות 18.3% בלבד.