הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("ההצעה"), הינה הצעת חוק חדשה שהונחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר ומטרתה, במציאת פתרונות מיידים למצוקת הדיור והמחסור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, תוך קביעת הליך תכנוני מזורז.

הצפת השוק בקרקעות לבניה, גורס אייכלר בהצעה, "ככל שהיא יעילה, פתרונה אינה מידי. כיום קיימות בשוק עשרות אלפי דירות גדולות שאינן מושכרות, בין השאר עקב העובדה שלשוכרים אין אפשרות לממן החזקת דירה גדולה".  

ההצעה קוראת לבצע שינוי חקיקתי, במסגרת הוראת שעה שתוקפה 5 שנים, במסגרתה יתאפשר לפצל דירות גדולות (שגודלן עולה על 100 מ"ר) ללא צורך בהיתר בניה ובפטור מתשלום היטל השבחה ובלבד: שגודל כל יחידת דיור נפרדת שתיווצר לאחר הפיצול כאמור, לא יפחת מ-35 מ"ר ויהיו לה מטבח, שירותים וכניסה נפרדת וכן ובלבד, שיחידות הדיור החדשות שייווצרו יושכרו בשוק שכירות חופשי ולא לקרובים של אותם בעלי דירות מפוצלות. 

יש לציין, שהניסיון לעודד את שוק הדיור במסגרת פיצול יחידות דיור, אינו הראשון שנעשה. ביולי 2017, אישרה מליאת הכנסת הצעת חקיקה שיזם שר הכלכלה דאז, אלי כהן, אשר אפשרה הליך תכנוני מזורז לפיצול צמודי קרקע (בתים פרטיים) ששטחם עולה על 120 מ"ר, ללא צורך באישור תכנית חדשה ע"י הרשות המקומית ובתשלום שיעור היטל השבחה מופחת (כ-35%) ובלבד, שגודל יחידת הדיור החדשה לא יפחת מ-45 מ"ר ("החקיקה הקיימת"). 

החקיקה הקיימת, אושרה גם היא כהוראת שעה לתקופה של חמש שנים (עודנה בתוקף) ונשאה עימה בשורה "מרחיקה". הייתה ציפייה, לפחות בבסיס החקיקה, שיתווספו לשוק הדיור יחידות קטנות רבות להשכרה, אך בפועל התווספה תוספת יחידות מצומצמת. 

יש לשים לב, שבניגוד לחקיקה הקיימת, המגבילה את ההליך התכנוני המזורז לבתים פרטיים בלבד, ההצעה כאן, מתייחסת גם דירות גדולות בבנייני מגורים. 

המשמעות הכלכלית, ככל שההצעה אכן תעבור היא רבה. מצד אחד, תקציב הרשות המקומית יפחת, כתוצאה ישירה לפטור מהיטל השבחה וספק גדול, אם הרשויות יברכו על כך (ולא ימצאו "פתרונות יצירתיים" להערמת קשיים). מצד שני, יש בה תמריץ של ממש לבעלי דירות גדולות, אשר יכולים להנות מהליך מזורז ובפטור מהיטל השבחה (חיסכון של לא מעט כסף) והגדלת התשואה. ומצד שלישי, ככל שהרציונל הגלום בבסיס ההצעה ישיג את עצמו ומחירי השכירות, שמאמירים כל העת, יפחתו (או לפחות יוקפאו), תהיה זו בשורה של ממש עבור שוכרי הדירות אשר קורעים תחת העול ותלויים בתנודתיות המאמירה.   

הכותבת היא עו"ד רווית קינן, מומחית בנדל"ן ומקרקעין
 *לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.