המועצה האזורית שומרון השיקה לאחרונה אפליקציית “מלשינון”, שבעזרתה יכולים תושבים לדווח על עבירות בנייה של פלסטינים בשטחי המועצה. האפליקציה פותחה לאחר שתושבים התלוננו על בנייה בלתי חוקית בכל רחבי המועצה ההופכת פעמים רבות למפגע בטיחותי, ועל השתלטות פלסטינית מסיבית על שטחים, לטענתם.

“לצערי, אנחנו סובלים מבנייה בלתי חוקית כמעט בכל המרחב", מסביר ראש המועצה יוסי דגן. “אנחנו רואים בנייה בלתי חוקית כמעט מכל סוג, ולפעמים נדהמים מהתעוזה. "החלטנו שככלי נוסף להשלטת סדר במרחב, נאפשר לתושבים שלנו שנמצאים בכל מקום לשמש לנו עיניים ולדווח על בנייה בלתי חוקית הן לטובת המועצה והן לטובת מדינת ישראל. כל השתלטות כזו פוגעת ביכולתה של המדינה לשמור על אדמותיה ועל הסדר הציבורי. אנחנו שמחים שהתושבים משתפים פעולה ורואים בדבר נושא ראשון במעלה”. 

"נדהמים מהתעוזה". האפליקציה שפותחה בידי המועצה האזורית שומרון"נדהמים מהתעוזה". האפליקציה שפותחה בידי המועצה האזורית שומרון

בין השאר מדווחים במועצה אזורית שומרון על בנייה בלתי חוקית בשמורות טבע (הגן הלאומי שומרון העתיקה), על בנייה בלתי חוקית בכבישים מהירים שמסכנת את הנוסעים בהם, על בנייה בלתי חוקית בתוך שטחי מתאר של יישובים יהודיים ועוד. הדיווחים מגיעים לאגף הנדסה במועצה האזורית שומרון ואלו מעבירים את הדיווחים, הכוללים תמונות ותיאור מקום, בזמן אמת למינהל האזרחי ולתנועת “רגבים”, המטפלת בבנייה פלסטינית בלתי חוקית.