מחקר שנערך בקרב הורים ישראלים מצא כי 58% מההורים מתנגדים לשימוש ילדיהם בטלפונים חכמים בלמידה. יחד עם זאת, רק 28% מתוך כלל ההורים מביעים את התנגדותם באופן מעשי, ורוב ההתנגדות היא סבילה, כלומר אינה באה לידי ביטוי בנקיטת צעדים מול מורים, הנהלת בית-הספר ומשרד החינוך המיועדים למנוע את השימוש בטלפונים חכמים בלמידה. 
 

המחקר, שנערך בידי שלומית חדד, ד"ר חגית מישר-טל ופרופ' אינה בלאו ויוצג לראשונה מחר בכנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה של האוניברסיטה הפתוחה, בחן את הסיבות להתנגדות הורים לשימוש בטלפונים חכמים בלמידה. ממצא מרכזי הוא כי הורים מתנגדים לשימוש ילדיהם בטלפונים חכמים בלמידה בעיקר ממניעים חברתיים, בריאותיים וכלכליים, ופחות ממניעים פדגוגיים. כלומר, ההתנגדות נובעת יותר מחששות של הורים מחשיפת הילדים לתכנים בעייתיים ולאלימות ברשת, מהנזקים הבריאותיים ומאובדן הטלפון, ופחות מההשפעה השלילית של הטלפונים החכמים על תהליך הלמידה – דרך הסחת דעת, השגת מידע לא אמין וביצוע מעשי הונאה בלמידה. 
 

יחד עם זאת, המחקר מצא כי המניע הפדגוגי הוא המניע שמביא את ההורים להתנגדות החזקה ביותר מבחינה מעשית, שבאה לידי ביטוי בפנייה למשרד החינוך ולערכאות משפטיות במטרה למנוע את השימוש בטלפונים חכמים בלמידה.
 

פרופ' אינה בלאו: "יש פה חוסר הבנה של הורים לגבי הפוטנציאל של הטכנולוגיה לשיפור הלמידה. הייתי ממליצה למשרד החינוך להשקיע בהסברה ובהמחשת הפוטנציאל הזה. בכיתות בהן אין מחשבים, בלי טכנולוגיה בידי הילדים לא ניתן לפתח מיומנויות של המאה העשרים ואחת".