27.3.2019 כנס ביטחון לאומי

תעשיות הביטחון הם המגזר הראשון שמערכת "מעריב" מעלה על סדר היום הציבורי, כחלק מדיאלוג פרודוקטיבי לעיצוב פניה העתידיים של כלכלת ישראל.

כנס הביטחון הלאומי של "מעריב" יתמקד באתגרי המערכת הביטחונית בישראל ככלל ובתעשיות הביטחוניות בפרט. הכנס יארח את צמרת התעשייה הביטחונית והכלכלית של ישראל ויעסוק בתמורות הטכנולוגיות המשנות לא רק את פניו של שדה הקרב, אלא גם את פניה של תפיסת הביטחון ושל המדיניות הנגזרת ממנה. בכנס יידונו דרכי ההתמודדות בזירה הביטחונית והבינלאומית - מחד יודגשו סוגיות אסטרטגיות וייבחנו תורות לחימה ומאידך ייסקרו היבטים הנוגעים לתקציבים ולחוסן כלכלי. את הדיונים תנחה נבחרת הכתבים של "מעריב": בן כספית, יוסי מלמן וטל לב־רם.

הכנס מיועד למוזמנים בלבד.