26.02.20 מלון דן אכדיה הרצליה ועידת עסקים מעריב 2030