מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן הודיע היום (שני) שתתקיים בדיקה על תפקוד מערך בדיקות הקורונה. הבדיקה תכלול את דרך קבלת ההחלטות על ידי המדינה ויעילות מתחמי הבדיקות והחיסונים.

במהלך סיור במרכז הרפואי לגליל בנהריה, ביחד עם מנהל המרכז פרופ' מסעד ברהום, בדק מבקר המדינה מקרוב את אשפוזי הקורונה בבית החולים ואת מצב הרפואה בצפון.

"אני מודיע כאן שבכוונתנו לערוך ביקורת על ניהול משבר ברמה הלאומית והליכי קבלת החלטות הממשלה בגל הרביעי ובגל החמישי", ציין אנגלמן – "בגלים הקודמים בדקנו בין היתר את ניהול המשבר ברמה הלאומית. את התנהלות משרד הבריאות, לרבות בעניין מערך הבדיקות, את התוכניות הכלכליות ואת פעולות משרד החינוך ובכוונתנו לבדוק חלק מנושאים אלו גם בגל הנוכחי והאם הופקו הלקחים מהגלים הקודמים".

הוא הבהיר שהביקורת תכלות את התנהלות הממשלה ומערכת הבריאות בנושא מערך הבדיקות ודרך קבלת ההחלטות. אנגלמן הודיע עוד שבנוסף תתקיים ביקורת על מערך החיסונים, כולל היבטי הרכב ותהליכים נוספים שנלוו לכך.