ועדת החוקה של הכנסת אישרה הערב (שני) את חוק הקורונה החדש, לקריאות שנייה ושלישית, שאף צפוי לעבור את אישור המליאה עוד הלילה. ההצבעה התאפשרה לאחר שהממשלה ויתרה על כוונתה להוסיף התייחסות מפורשת בחוק להסדר המחייב בדיקות במערכת החינוך. תמכו בחוק: היו"ר ח"כ גלעד קריב (העבודה) והח"כים ענבר בזק (יש עתיד), בני בגין (תקווה חדשה) ומופיד מרעי (כחול לבן). התנגד: ח"כ אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת). 

החוק שייכנס לתוקפו ב-1.2.22 כולל בתוכו את ההצעה לחיזוק הפיקוח הפרלמנטרי, דרך הבחנה בין "מצב בריאותי מיוחד" שיחול בין גלים לבין "מצב חירום בשל נגיף הקורונה". בחוק הקיים היום יש רק מצב חירום אחד, שהכרזה עליו היא תנאי להטלת כלל ההגבלות המעוגנות בחוק – החל בהגבלות קלות יחסית כגון תו סגול וכלה בהגבלות חמורות, דוגמת סגר. 

ב"מצב בריאותי מיוחד"- הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה יותר למקובל בפיקוח על תקנות "רגילות" שמביאה הממשלה- התקנות יובאו לוועדה חמישה ימים לפני מועד הכניסה לתוקף וייכנסו לתוקף רק אם יקבלו אישור פרלמנטרי מראש.

ב"מצב החירום"- הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה לזה המקובל כיום כך שתקנות שתתקין הממשלה מכוח החוק יוכלו להיכנס לתוקף גם בלא אישור ועדה מראש, וניתן יהיה לאשרן בדיעבד בוועדה או במליאה, אך פרק הזמן שיהיה נתון לוועדה לדון בתקנות בטרם ייכנסו לתוקף יוארך מ-24 ל-48 שעות.

בהצעת החוק מעוגנת לראשונה הסמכה מפורשת להתקנת תקנות לעניין חובת הצגה של "תו ירוק" בכניסה למקומות פתוחים לציבור, מקומות עבודה, אירועים פרטיים, מוסדות חינוך ומסגרות רווחה. הסמכה זו מסדירה את שיקול הדעת של הממשלה בקשר לתו הירוק ומגבילה את הממשלה בהחלת תו ירוק על מקומות המוכרים או מספקים שירותים או מוצרים חיוניים. 

הוועדה עמדה על כך כי לא תימנע את אפשרות הקיימת היום, להצגת תוצאת בדיקה שלילית בכניסה למקומות אלו, לצד האפשרות להציג תעודת מתחסן או מחלים. זאת בניגוד להצ"ח הממשלתית שנועדה לאפשר חובת תו ירוק אף ללא אפשרות להצגת תוצאת בדיקה שלילית.

עוד לפי הצעת החוק: הרכב קבינט הקורונה ישונה לחמישה שרים לפחות ובהם רה"מ ושר הבריאות. שר האוצר יהיה חבר קבוע בוועדת השרים המצומצמת שהממשלה רשאית להסמיך לדון בשינויים שיערכו ח"כים בתקנות בעת 'מצב בריאותי מיוחד'. כמו כן, תבוטל סמכות הממשלה להכריז על "מצב חירום מיוחד" שמכוחו ניתן להגביל הפגנות, ותבוטל חובת המדינה למימון ציבורי של שהות מבודדים או חולים במלונית למעט חריגים. 

עוד מוצע לעגן בחוק סמכות לסגור מוסד חינוך אם שהה בו מאומת או לצורך חקירה אפידמיולוגית ונוספו סייגים והגבלות על סמכות זו. זאת במקום הסמכות שמסורה היום לממשלה לקבוע כך בתקנות. מוצע בנוסף להרחיב את הסמכות הקיימת לסגירת המוסד החינוכי גם במקרה ששהה בו אדם הנושא זן מסוכן של נגיף הקורונה. כן מוצע להוסיף בחוק הוראות לעניין הגשת השגה על החלטת סגירה מסוג זה, ועתירה מנהלית על ההחלטה בהשגה.

"ועדת החוקה הכניסה שינויים משמעותיים בהצעת החוק המקורית", מסר יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב. "שינויים אלו משקפים את הצורך להבטיח את שגרת החיים ואת החוסן הדמוקרטי של החברה הישראלית בעת המאבק במגיפה והם מבטאים היטב את תפיסת העולם של הקואליציה הנוכחית", הוסיף.